נדרשת בהירות ליישום החלטה 1701

המחלוקת סביב הכפר רג'ר יוצרת חוסר בהירות בנוגע ליישום החלטת האו"ם 1701. עמימות זו עלולה לשחוק את הישגיה המדיניים האחרונים של ישראל בלבנון.

כתבה בעיתון ניו-יורק טיימס מדגישה את הנוכחות של כוחות צה"ל בחלקו הצפוני של רג'ר (הנמצא בתוך שטח לבנון) ואת מאמציה של ישראל לבניית גדר שתיתחום את הכפר כולו. בכירים בלבנון כינו זאת הפרה של החלטת האו"ם 1701 והמשך הכיבוש הישראלי של אדמות לבנוניות.

המעמד של רג'ר, כפר הממוקם משני צדיו של ה'קו הכחול' - הגבול הבין-לאומי הרשמי בין ישראל ללבנון - נותר עמום. העמדות הנוגדות בנוגע למעמדו יוצרות חוסר בהירות לגבי היישום הישראלי של החלטת האו"ם 1701.

מכון ראות טוען כי חוסר בהירות, במקרים כגון זה של רג'ר, עלול לשחוק את הישגיה המדיניים של ישראל בכך ש:

  • ישמש את ארגון החזבאללה כאמתלה חידוש הלחימה נגד ישראל בטענה כי ישראל עודנה כובשת שטח לבנוני;
  • יצור מתח בין לבנון לישראל בעת שצבא לבנון מתפרס בדרום המדינה בהתאם להחלטה 1701;
  • יחתור תחת הלגיטימציה הבין-לאומית שישראל השיגה לעצמה בעקבות הנסיגה מלבנון, במיוחד לאור הטענה של צבא לבנון על כך שהוא פעל לאחרונה להחרמת נשקים של החיזבאללה כחלק מקיום חובותיה של לבנון מתוקף החלטה 1701.

מקורות