הסכם הביניים

מונח זה עוסק בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לאש"ף במסגרת תהליך אוסלו, שמטרתו להסדיר את היחסים בין הצדדים במהלך תקופת הביניים עד להקמת מדינה פלסטינית

הגדרה

המונח "הסכם הביניים" (9/95) (בשמו הרשמי: "הסכם הביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה"; ידוע גם כ"אוסלו ב'" או "הסכם טאבה") מתייחס להסכם הביניים השני שנחתם בין ישראל והפלסטינים שנועד להסדיר את היחסים בין הצדדים במהלך תקופת הביניים לקראת הדיונים על הסכם הקבע.

רקע

הסכם הביניים הוא חלק מתהליך אוסלו שהחל בהצהרת העקרונות (9/93). בהצהרה מופיעים העקרונות על פיהם יתקדמו הצדדים לקראת מצב הקבע, על בסיס הסכם המסגרת למו"מ עתידי עם הפלסטינים, כפי שנחתם בין ישראל למצרים כחלק מ-הסכמי קמפ דיוויד 1978.

על פי הצהרת העקרונות, על ישראל להעביר סמכויות באופן הדרגתי לממשל עצמי פלסטיני למשך תקופת ביניים בת 5 שנים, שבמהלכה יחל המו"מ על הסכם הקבע.

בהתאם למבנה זה, נחתם הסכם עזה ויריחו (5/94) בו הוסכם על הקמת ממשל פלסטיני עצמאי בעזה ויריחו (הרשות פלסטינית). מועד החתימה על הסכם עזה ויריחו (4/5/94) נקבע כתחילת תקופת הביניים. הסכם הביניים נועד להסדיר את היחסים בין הצדדים במהלך תקופה זו, והחליף את הסכם עזה ויריחו ושני הסכמים פרטניים נוספים שעסקו בהעברת הסמכויות.1

ההסכם עוסק בסדרי ביטחון, הבחירות למועצה הפלסטינית, העברת הסמכויות, משפט, כלכלה ונושאים משותפים נוספים.

עיקרי ההסכם

  • הממשל הצבאי הישראלי ייסוג מהערים המרכזיות בגדה המערבית.
  • שטחי הגדה ועזה יחולקו לשלושה איזורים: באיזורי A, יועברו הסמכויות הביטחוניות והמנהליות לפלסטינים; באיזורי B, השליטה הביטחונית תישאר ישראלית והשליטה המנהלית תועבר לפלסטינים; באיזורי C, הסמכויות הביטחוניות והמנהליות יישארו בידי ישראל;2
  • יבוטל המנהל האזרחי בשטחי A ו- B. סמכויות המנהל בתחומים אזרחיים בשטחים אלו יועברו לפלסטינים.
  • הגדה ועזה מוכרות כיחידה טריטוריאלית אחת, למעט סוגיות שיידונו במו"מ על מצב הקבע;3
  • בחירות ייערכו למועצה המחוקקת הפלסטינית ולראיס (כך במקור) של הרשות המבצעת של המועצה; אלה ייבחרו לתקופת מעבר שאורכה לא יעלה על חמש שנים ממועד החתימה על הסכם עזה ויריחו (5/94). למועצה הפלסטינית הנבחרת יהיו סמכויות חקיקה, ביצוע, שיפוט ושיטור, אך לא תהיה לה סמכות לנהל מדיניות חוץ עצמאית;4
  • למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע, שטח הגדה המערבית ורצועת עזה יועבר לסמכות המועצה הפלסטינית. ההעברה תהיה באופן הדרגתי שיושלם בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה; 5
  • יוקם כח משטרה פלסטיני לשמירת הסדר וביטחון הפנים, בעוד ישראל תמשיך לשאת באחריות הביטחונית החיצונית. השוטרים הפלסטינים במדים יורשו לשאת נשק;6
  • ועדה משותפת לישראל, הפלסטינים, מצרים וירדן תדון בקריטריונים להתרת כניסתם של אנשים שעזבו את הגדה המערבית ורצועת עזה ב- 19677
  • מו"מ להסכם בדבר מצב הקבע בו יידונו הנושאים ההיסטוריים, יחל לא יאוחר מה- 4 במאי 1996.8
  • תוך חודשיים מיום הקמת המועצה, תתכנס המועצה הלאומית הפלסטינית ותאשר רשמית את התחייבות אש"ף מהצהרת העקרונות לשנות את הסעיפים הדרושים באמנה הלאומית הפלסטינית הקוראים להשמדת ישראל.


1 העברת הסמכויות הוסדרה באופן פרטני בהסכם ההעברה המכינה (8/94)The Preparatory) Transfer Agreement”) ובפרוטוקול ההעברה הנוספת (8/95) (The Further Transfer (Protocol”.
2 ר' סעיף 11 – "אדמות".
3 ר' סעיף1 – "העברת סמכות", סעיף 17 – "סמכות", פרק 2 – "הערכות מחדש והסדרי ביטחון", וגם נספח 1 – "פרוטוקול בנושא הערכות מחדש והסדרי ביטחון".
4 ר ' סעיף 2 – "בחירות", נספח 2 – "פרוטוקול בנושא בחירות",סעיף 3 – "מבנה המועצה הפלסטינית", סעיף 9 – "כוחות המועצה ואחריותה.
5 ר' סעיף 11 – "אדמות".

6 ר' סעיף 14 – "המשטרה הפלסטינית", נספח 1 – "פרוטוקול בנושא הערכות מחדש וסדרי ביטחון".

7 ר' סעיף 27 – "קישור ושיתוף פעולה עם ירדן ומצרים".
8 ר' סעיף 31 – "הוראות סיום".
מקורות נוספים

הירשפלד יאיר, אוסלו: נוסחה לשלום, תל-אביב: עם-עובד, 2000, עמ&<39; 167-159. 2

סביר אורי, התהליך: מאחורי הקלעים של הכרעה היסטורית, תל-אביב: ידיעות אחרונות/חמד,1983.

רבינוביץ איתמר, חבלי שלום, אור יהודה: דביר, 2004, עמ&<39; 63- 65.