תוכנית ההתכנסות

מושג זה מתאר את היעדים המדיניים והמרכיבים העיקריים של התכנית המדינית המרכזית עליה הכריז ראש הממשלה אולמרט.

הגדרה

המושג תכנית ההתכנסות משרטט את קווי היסוד של הצהרת הכוונות המדינית עליה הכריז רה"מ בפועל אהוד אולמרט (3/06) ערב הבחירות לכנסת ה- 17.

רקע

תכנית ההתכנסות הוצגה לראשונה לציבור על ידי ראש הממשלה בפועל ערב קיומן של הבחירות הכלליות בישראל1. בקווי היסוד של הממשלה ה-312 הוצגה ההתכנסות כתכנית המדינית העיקרית בכהונתה הנוכחית של הממשלה.3 התכנית נפרשה גם בפני הממשל האמריקני בפגישתו של רה"מ עם הנשיא בוש (24/5/06).4

תוכן

בדומה לתוכנית ההתנתקות של ממשלת שרון (8/05), תכנית ההתכנסות מבוססת על צעדים חד-צדדיים אותם מתכוונת ישראל לנקוט בגדה המערבית, כחלק ממגמה נמשכת של צמצום השליטה באוכלוסייה הפלסטינית. ואולם, בשונה מההתנתקות, תוכנית ההתכנסות כוללת חיזוק האחיזה בשלושה גושי התיישבות מחוץ לתחומי הקו הירוק.5

העקרונות המרכזיים של תכנית ההתכנסות, כפי שעולים מניתוח ההצהרות של רה"מ בפועל אולמרט:

מטרות

בעת פרסומה של תוכנית ההתכנסות הובהר כי היא מיועדת לשרת שתי מטרות עיקריות:6

 • הבטחת רוב יהודי בשטח שבריבונות ישראלית;
 • עיצוב גבול הקבע בין ישראל לבין הישות הפלסטינית.7

בנאום שנשא רה"מ אולמרט לאחר פגישתו עם הנשיא בוש נוספו מספר יעדים לתוכנית:8

 • הפחתת החיכוך בין ישראלים ופלסטינים.
 • הבטחת רציפות טריטוריאלית שתאפשר הקמתה של מדינה פלסטינית.
 • עיצוב של גבולות הביטחון של ישראל.9

מרכיבים

 • ביסוס גבולה המזרחי של ישראל על תוואי גדר ההפרדה הנבנית. תוואי הגדר צפוי להשתנות בחלק מן המקומות;10
 • שמירה על שלושה גושי התנחלויות גדולים בשליטת ישראל ובריבונותה: גוש עציון, גוש מעלה אדומים וגוש אריאל.11 גושים אלו יעובו ויוגדלו בהתאם לצרכים המדיניים והביטחוניים של ישראל, בדומה לסיפוח הצפוי של אזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים;1213
 • המשך הריבונות הישראלית על ירושלים לרבות בעיר העתיקה, במזרח ירושלים ובשכונות היהודיות שממזרח לקו הירוק.14 חלק מהשכונות הפלסטיניות שיישארו בשליטת ישראל וצפויות לעבור בשלב מאוחר יותר לשליטה פלסטינית;15
 • השארת גבול הביטחון של ישראל "לאורך הירדן".16

עיתוי

ההתכנסות אמורה להתבצע תוך שמונה עד עשרה חודשים מיום כינונה של הממשלה החדשה, דהיינו בנובמבר 2007.17

בנאומו בוושינגטון (24/5) אמר רה"מ שהוא "... מקווה כי [ההתכנסות תקרה] במהלך 3-4 השנים הקרובות".18

מהלכים מדיניים נלווים

 • רה"מ בפועל אולמרט מדגיש את הצורך ביצירת "דיאלוג פנימי" לשם השגת הסכמה רחבה על גבולות הקבע.19 ואולם, לאחר ניצחון מפלגת "קדימה" בבחירות (3/06) אמר רה"מ המיועד כי קיים רוב התומך בהתכנסות וכי אינו מתכוון לערוך משאל עם בנושא.20
 • יתקיים ניסיון ישראלי להשיג תמיכה של הקהילה הבין-לאומית לתכנית ובמיוחד תמיכתן של אירופה וארה"ב.21 בנוסף לכך, תפעל ישראל להבטיח תמיכה כלכלית של ארה"ב לשם ביצוע התכנית במלואה.22

נושאים שלא הובהרו בתוכנית

להלן מספר נקודות הנוגעות לתכנית ההתכנסות שלגביהן לא ניתן פירוט:

השטח שאותו תפנה ישראל

 • שאלת השליטה הביטחונית בשטח שממזרח לגדר;23
 • מהותה של השליטה הביטחונית בבקעת הירדן ואופי הנוכחות הישראלית בשטח זה;
 • מידת האחריות שתישאר בידי ישראל לגבי השטחים שמהן תיסוג, כמו גם מעמדם המדיני-משפטי.

התנהלות כלפי הרשות הפלסטינית

 • תקפות ההסכמים הקיימים בין ישראל לאש"ף;
 • משטר הגבול בין ישראל לרש"פ לאחר יישום תכנית ההתכנסות;24
 • המשך התהליך המדיני ובכללו עתידה וסיכוייה של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים ו/או הסכם קבע אפשרי לנוכח יישום תכנית ההתכנסות.

התנהלות מול הקהילה הבין-לאומית

 • היקפן וטיבן של התמיכה והלגיטימציה של הקהילה הבין-לאומית למהלך חד-צדדי;
 • הממשק בין ישראל לירדן והרלוונטיות שלו ליחסיהן של מדינות אלו עם הרש"פ.

השטח שיישאר בשליטה ישראלית

 • אופי האחיזה של ישראל בגושי ההתיישבות היהודית טרם הובהר.


1 התכנית הוצגה לראשונה באמצעות ראיונות עיתונאיים עם רה"מ המיועד אהוד אולמרט. (ר' בן וורטר, הארץ, 10/3/06, כספית ואייל, מעריב, 10/3/06). מאז שהוצג הרעיון התראיין רה"מ המיועד לכלי תקשורת נוספים בארץ ובעולם אולם ההתכנסות כתכנית סדורה טרם הוצגה מעל במה רשמית או ציבורית.
3 תדפיס של נאום הניצחון של רה"מ (28/3/06) מצורף כנספח לקווי היסוד של הממשלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם (סעיף 9, קווי היסוד של הממשלה ה-31). עם זאת, יש לציין כי בנאום הניצחון לא הוזכרה "ההתכנסות", אלא צוין כי ישראל תשאף לכונן גבולות קבע וזאת באמצעות משא ומתן עד להגעה להסכם עם הפלסטינים. לדבריו: "ההסכם יכול להיות מבוסס רק על משא ומתן, כזה שיתנהל על בסיס הכרה הדדית, הסכמים שכבר נחתמו בעבר, עקרונות מפת הדרכים...". למרות זאת אמר כי אם לא "ישכילו הפלסטינים לפעול בזמן הקרוב... תיקח ישראל את גורלה בידה ועל בסיס של הסכמה לאומית רחבה בתוכנו, והבנה עמוקה עם ידידינו בעולם, ובראשם ארה"ב, נפעל גם בהעדר הסכמה איתם" (ר' את נאום הניצחון. כמו-כן, ר' סעיפים 2-3 בקווי היסוד של הממשלה ה-31).
4 ר' את דבריהם של הנשיא בוש ורה"מ אולמרט לאחר פגישתם המשותפת.
5 שלושת הגושים אליהם מתייחס ראש הממשלה אולמרט בהקשר לתוכנית ההתכנסות הינם גוש עציון, מעלה אדומים, אריאל ואזורים סמוכים.
6 שלב זה מתייחס לתקופה שבין פרסום רעיון ההתכנסות (10/03/06) בעיתונות הישראלית והאמריקנית לבין פגישתו של רה"מ אולמרט עם הנשיא בוש (24/05/06) והצגתה של התכנית בפניו.
7 ר' בן וורטר, הארץ, 10/3/06. כחודש לאחר מכן אמר רה"מ אולמרט בראיון לוול סטריט ג'ורנל כי מטרתה של ישראל תהיה יצירת "גבול קבע בינלאומי מוכר" (Leggett, Wall Street Journal, 12/4/06).
8 רה"מ לא הזכיר את קביעת גבול הקבע כחלק מהמטרות של ישראל בהקשר ליישום התכנית. הנשיא בוש הדגיש בנאומו את הצורך בקביעת גבולות על בסיס של הסכמה בין שני הצדדים. (ר' קישור בהערה 4).
9 ר' נאום רה"מ אולמרט לאחר פגישתו עם הנשיא בוש (24/05/06). (ר' קישור בהערה 4).
10 בן וורטר, הארץ, 10/3/06.
11 אבי דיכטר ראש השב"כ לשעבר ומועמד מפלגת "קדימה" לכנסת אמר עם פרסום הפרטים הנוגעים להתכנסות כי ישראל תמשיך להחזיק בגושי התנחלויות נוספים פרט לגושים שציין אולמרט. בין הישובים מנה את עופרה, בית אל, קרני שומרון וקדומים וכן מתחם קריית ארבע וחברון. בראיון לג'רוזלם פוסט הסתייג אולמרט מדבריו של דיכטר (Hoffman, Keinon and Lefkovitz, Jerusalem Post, 9/3/06).
12 בן, הארץ, 12/3/06.
13 בנאום שנשא רה"מ אולמרט לאחר פגישתו עם הנשיא בוש בבית הלבן אמר: "...אנו נפנה את מרבית הישובים שאינם חלק מגושי ההתיישבות בישראליים הגדולים ביהודה ושומרון. היישובים בתוך הגושים הללו יישארו בשליטה ישראלית ויהפכו חלק ממדינת ישראל, במסגרת הסכם על הסדר קבע." ראה נאום רה"מ בבית הלבן (24/05/06).
14 ר' בעניין זה את דבריו של אולמרט בנושא עמדתו כלפי שאלת ירושלים: "החלוקה (של ירושלים) לא תביא שלום אלא רק לחימה נוספת" (Leggett, Wall Street Journal, 12/4/06).
15 .Leggett, Wall Street Journal, 12/4/06
16 בן וורטר, הארץ, 10/3/06.
17 ר' Leggett, Wall Street Journal, 12/4/06. על פי לוח הזמנים הנ"ל תיושם ההתכנסות בתקופת כהונתו של הנשיא בוש לפני שייכנס נשיא חדש לבית הלבן (11/08).
18 ר' נאום רה"מ אולמרט לאחר פגישתו עם הנשיא בוש (24/05/06).
19 בן וורטר, הארץ, 10/3/06.
20 .Weymouth, Washington Post, 9/4/06
21 בן וורטר, הארץ, 10/3/06.
22 .Weymouth, Washington Post, 9/4/06
23 אבי דיכטר אמר בכנס באוניברסיטת ת"א (1/3/06) כי ממשלת אולמרט תתמוך בפינוי התנחלויות בגדה אבל לא תוותר על השליטה הצבאית באזור. הפינוי בצפון השומרון במסגרת תכנית ההתנתקות התבססה על נסיגה אזרחית ופינוי התנחלויות עם המשך השליטה הביטחונית בשטח שממנו פונו הישובים.
24 בתוך כך התייחסות לשאלות כגון עתידה של מעטפת המכס ונהלי המעבר בגבול.