ההתנגדות הקבועה ויהדות התפוצות

בבואה לעצב מדיניות להתמודדות עם איום ההתנגדות המתמדת, על ישראל לקחת בחשבון את קהילות הפזורה היהודית ומאבקן באנטישמיות

דו"ח שהוגש לפרלמנט הבריטי מדווח על עליה חסרת תקדים בגילויי האנטישמיות במדינה. הדו"ח מצביע על קשר בין העלייה באנטישמיות לבין הביקורת הגוברת על ישראל מאז שנת 2000. כמו כן נכתב בדו"ח ש"האנטישמיות החדשה" מייחסת לישראל דעות קדומות שיוחסו בעבר ליהודים.

ממצאים אלה ממחישים את הזיקה שבין ההתנגדות הקבועה לישראל לבין השיח האנטישמי המכוון נגד קהילות יהודיות ברחבי העולם.

ההתנגדות הקבועה והדה-לגיטימציה הבסיסית לישראל מהווים איומים אסטרטגיים על המשך קיומה של מדינת ישראל. בבואה להתמודד עם איומים אלה נטתה עד כה ממשלת ישראל להתמקד בהיבטים הצבאיים והדיפלומטיים של הסוגייה.

ואולם, על מנת לעצב מדיניות ארוכת טווח להבטחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על ממשלת ישראל לקחת בחשבון את השפעת סוגיית ההתנגדות הקבועה על היחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות.

מקורות

אוני, הארץ, 7/9/06. לכתבה המלאה