היוזמה הערבית או מפת הדרכים

ישראל עומדת בפתחו של קרב על דעת הקהל הבינ"ל אודות מתווה התהליך המדיני. יוזמת השלום הערבית החדשה מהווה סנונית ראשונה של קריאת תיגר פומבית מצד מדינות ערב על מתווה מפת הדרכים

ביום שאחרי מלחמת לבנון ודו"ח ועדת ההתכנסות, אין לישראל סדר יום מדיני כלפי הפלסטינים. במקביל, רווחת הדעה בקרב גורמים בינ"ל שונים כי מתווה מפת הדרכים נכשל. הוואקום המדיני הוא כר לצמיחתן של יוזמות מדיניות חדשות להסדרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מדינות ערב, בהנהגת מצרים וערב הסעודית מובילות מהלך לגיבוש מתווה מדיני חדש אלטרנטיבי למפת הדרכים, שיהיה מבוסס על עקרונות יוזמת השלום הערבית (3/02) ואשר יובא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

מקורות מדיניים ישראליים מסרו כי ישראל תתנגד ליוזמה שתהווה ניסיון פלסטיני להתחמק מיישום השלב הראשון של מפת הדרכים, הכולל את פירוק תשתיות הטרור.

מכון ראות טוען שייתכן כי ישראל נמצאית בפתחו של קרב על דעת הקהילה הבינ"ל אודות מתווה התהליך המדיני. אי הסכמה על מתווה כזה אשר ימשיך את הקיפאון המדיני, בשילוב עם התעצמות השיח הפלסטיני אודות פירוק הרש"פ, עלול להביא לקריסת הרש"פ או לאינתיפאדה שלישית (ר' פירוק הרשות הפלסטינית - התעצמות המגמה).

מקורות