התנאים להיווצרות מדינה ריבונית
עוד בנושא

התנאים להיווצרות מדינה ריבונית

מושג זה מגדיר את התנאים להיווצרות מדינה ריבונית על-פי המשפט הבין-לאומי.

הגדרה

המושג "תנאים להיווצרותה של מדינה ריבונית" מתייחס לרגע בו ישות פוליטית רוכשת מעמד של "מדינה ריבונית".

תהליך היווצרותה של מדינה מתרחש כאשר שני התנאים הבאים מתקיימים:
  • ישות פוליטית מצהירה על עצמה כמדינה עצמאית;
  • מסה קריטית מהקהילה הבין-לאומית מכירה בישות כעומדת בקריטריונים של מדינה ריבונית.
מעמד של מדינה ריבונית, מרגע שהושג, הוא מוחלט ובלתי הפיך.1

מטרת התהליך: מדינה ריבונית

בפועל, התנאים להיווצרותה של מדינה דורשים (1) הכרה רשמית מצד הקהילה הבין-לאומית (הכרה דה יורה); ו-(2) הפגנת יכולות ושליטה אפקטיביות של המדינה החדשה (סמכות דה פקטו על השטח תחת שיפוטה):

  • דה יורה2 – "אקט ההכרה"3 מצד מדינות שונות מאשר כי המדינה החדשה עומדת בקריטריונים של מדינה ריבונית ומזכה אותה במעמד המשפטי של מדינה.4
  • דה פקטו – מדינה ריבונית, עפ"י המשפט הבין-לאומי, נדרשת לעמוד בקריטריונים הבאים5: (א) אוכלוסית קבע; (ב) שטח מוגדר; (ג) ממשל עצמי; ו-(ד) יכולת לנהל יחסים עם מדינות אחרות. מכאן שישות מדינית שעומדת בקריטריונים אלה, היא מדינה דה פקטו.6

מקורות היווצרות

מאז מלחמת העולם השנייה, מדינות רבות זכו בריבונות כתוצאה מתהליכים שונים, הכוללים בין היתר, דה-קולוניזציה, ירושה או פירוק של מדינות פדרליות.ניתן לסווג את תהליך היווצרותה של מדינה ריבונית לקטגוריות הבאות:
  • מקורות פנימיים – מדינה ריבונית נוצרת מתהליך פנימי שיוזמת תנועה לאומית, הדורשת עצמאות ריבונית ומימוש זכות להגדרה עצמית, כפי שקרה באלג'יר או בויאטנם.
  • מקורות חיצוניים – מדינה ריבונית נוצרת מתהליך חיצוני שיוזמות הקהילה הבין-לאומית או מדינות זרות, ותורם ליצירת מסגרת חוקתית והכרזה על עצמאות, כפי שקרה במזרח טימור ובמקדוניה.


1 Alan James, “The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society”, Political Studies (1999), XLVII, 457-473.

2 קיימות שתי תיאוריות שונות לגבי טבעה של הכרה:

  • הצהרתית – מדינה ריבונית נוצרת מהנסיבות שמובילות להכרזה על עצמאותה ומההכרה לה היא זוכה מצד הקהילה הבין-לאומית במצב הקיים.
  • חוקתית – מדינה ריבונית נוצרת כתוצאה מהכרה של מסה קריטית מהקהילה הבין-לאומית ולא מהמציאות שנוצרה בשטח.

Malcolm Shaw. International Law. Cambridge University Press, 2003, p. 368-76

3 המושג אקט ההכרה מתייחס להצהרה של מדינה בה:א. היא מכירה רשמית במעמד המדיני של ישות כמדינה; ב. היא מכירה במשמעויות המשפטיות של ההכרה עפ"י המשפט הבין-לאומי, ביחסיה עם המדינה החדשה. (ראה זכויות וחובות מוקנות)

4 לדוגמה, סומליה היא מדינה דה-יורה, למרות שאין לה שלטון מרכזי אפקטיבי, נשיא או מטבע לאומי.

5 אמנת מונטוידאו, זכויות וחובות של מדינות, 1933

6 לדוגמה, טיוואן היא מדינה דה פקטו מאחר והיא עומדת בקריטריונים של מדינה ריבונית, אבל היא חסרה ריבונות דה יורה, מאחר ואינה מוכרת ע"י חברות בכירות בקהילה הבינ"ל.