מה תהיה התכנית המדינית החדשה?

(אל-איאם) הוואקום המדיני שנוצר בעקבות הקפאת תכנית ההתכנסות מעלה מחדש לדיון יוזמות מדיניות קודמות ובהן היוזמה הסעודית. מכון ראות טוען כי על ישראל לגבש עמדה סדורה בנוגע לחלופות המדיניות השונות.

במאמר דעה בעיתון הפלסטיני אל-איאם טוען רג'ב אבו סריה כי בעת הנוכחית נוצר חלון הזדמנויות שיאפשר להנהגה הערבית למנף את השפעתה האזורית ולהתאחד מחדש סביב יוזמת השלום הערבית ("היוזמה הסעודית").

לדבריו, הזדמנות זו נוצרה נוכח חשיפת חולשתה של ישראל בלבנון ובעזה ועם הכרזת ראש הממשלה אהוד אולמרט על "הקפאת" תכנית ההתכנסות.

מכון ראות טוען כי השילוב בין מדיניות ישראל כלפי הרשות הפלסטינית, המתבססת על שלוש הדרישות מהחמאס, לבין ההחלטה להקפיא את ביצוע תכנית ההתכנסות, יצר "ואקום מדיני": היעדר תכנית מדינית ישראלית ביחס לפלסטינים. מצב עניינים זה עלול לפגוע באינטרסים ארוכי הטווח של ישראל.

גורמים שונים בקרב הפלסטינים ומדינות האזור צפויים לנסות ליצוק תוכן לתוך הוואקום הזה על מנת להניע מחדש את התהליך המדיני באופן שמשרת את האינטרסים שלהם. לפיכך, על ממשלת ישראל לבחון מחדש את עמדתה כלפי חלופות מדיניות שהוצגו בעבר ולגבש סדר יום חדש שיעלה בקנה אחד עם צרכיה האסטרטגיים .

מקורות