יכולת נשיאה

יכולתה של ישות מדינית לקבל וליישם החלטות. בהקשר הישראלי-פלסטיני, יכולת הנשיאה של שני הצדדים משפיעה על אופן התנהלות המו"מ המדיני.

הגדרה

המושג "יכולת הנשיאה"1 מתייחס ליכולתה של ישות מדינית להחליט וליישם החלטות.

רקע

בעשור האחרון שב ועלה הדיון בסוגית קיומו של שותף פלסטיני והתנאים בהם על ישראל לשאת ולתת עם הפלסטינים. הערכות ומידע פוליטיים ומדיניים עלולים שלא להספיק לצורך הכרעה בין אסטרטגיה של מו"מ ישיר (Across-the-Table Strategy) לבין אסטרטגיה חלופית למו"מ ישיר (Off-the-Table Strategy). מכון ראות מציע מסגרת מושגית להבנה עשירה יותר של סוגיה זו.

רכיבים של יכולת נשיאה

יכולתה של ממשלה לממש אסטרטגיה מסויימת מותנית בשילוב בין הרכיבים הבאים:

  • רכיב חומריזמינותם של משאבים אנושיים, פיננסיים ופיזיים כגון נשק או טכנולוגיה.
  • לגיטימיות פנימית ובין-לאומית – במקרה הפלסטיני, תמיכה או התנגדות פנימית יכולות להגיע מתושבי הגדה המערבית, עזה, מהפליטים או מהפזורה הפלסטינית (ר' מפת העם הפלסטיני), בעוד שתמיכה או התנגדות בין-לאומית יכולות להגיע ממדינות ערב או הקהילה הבין-לאומית.
  • רכיב פוליטי יכולתם של הקברניט או הממשלה להישאר בשלטון ולקיים קואליציות לשם העברת ההחלטות וחקיקת החוקים הנדרשים.
  • רכיב משפטי-חוקתי – יכולת לאשרר את החלטות הזרוע המבצעת או המחוקקת במוסדות החוקתיים ובערכאות השיפוטיות. לדוגמה, במקרה הפלסטיני, עפ"י ההסכמים הקיימים והמערכת החוקתית הפלסטינית, רק לאש"ף, להבדיל מהרשות הפלסטינית, הכוח והסמכות לחתום על הסכמים עם ישראל.2
  • רכיב מוסדייכולת של זרועות השלטון השונות לשתף פעולה על מנת להוציא לפועל וליישם מדיניות הממשלה ואת חוקי הזרוע המחוקקת.


1 המושג "יכולת נשיאה" הושאל לתחום מדע המדינה מתחום האקולוגיה. באקולוגיה, יכולת נשיאה מתייחסת "למספר הרב ביותר של חיות ... שיכולות להתקיים בסביבה מסוימת, בעונה הקשה ביותר של השנה". כמות המשאבים המוגבלת במערכת משפיעה על יכולתה לתמוך ולייצר עבור תושביה. ר' אינציקלופדיה בריטניקה. בדומה, ממשלות אף הן בעלות משאבים מוגבלים המגדירים את מספר ההחלטות שהן יכולות לקבל ולהוציא אל הפועל.