קריסת הרשות או אינתיפאדה שלישית - ההפתעה האסטרטגית הבאה?

מכון ראות טוען שמדיניות ישראל כלפי הרשות הפלסטינית הכוללת שילוב בין "שלוש הדרישות לחמאס" והעדר סדר יום מדיני ארוך טווח, עלול להביא ל"הפתעה אסטרטגית" בדמות קריסת הרש"פ או אינתיפאדה שלישית.

ברקע המגעים להקמת ממשלת אחדות לאומית פלסטינית בין החמאס לפת"ח, עצרה אתמול ישראל את סגן רה"מ הפלסטיני נאצר א-דין א-שאער (הארץ, 20/8/06).

מכון ראות טוען שהשילוב בין (1) מדיניות "שלוש הדרישות" (ר' להלן) המובילה לשיתוק הרש"פ ו- (2) העדר סדר יום מדיני, עלול להביא ל"הפתעה אסטרטגית" בדמות קריסת הרש"פ או אינתיפאדה שלישית.

מה הסוגיה?

"שלוש הדרישות" - עמדת ישראל מאז ניצחון החמאס (1/06) היא שהסרת החרם הכלכלי והמדיני מעל הרש"פ מותנית בשלוש דרישות: הכרה בישראל, כיבוד ההסכמים הקיימים והפסקת האלימות.

העדר סדר יום מדיני – בעקבות "הקפאת" תוכנית ההתכנסות, לישראל אין סדר יום מדיני ביחס לפלסטינים.

ממשלת אחדות פלסטינית – במהלך המגעים בשבוע האחרון להקמת ממשלת אחדות לאומית אמר הנייה שהקמתה של ממשלת אחדות מותנית בהסרת "המצור".

למה זה חשוב? למה עכשיו?

בבסיס הסטטוס-קוו הנוכחי בגדה מצויה הרש"פ אשר אמורה לספק את השירותים הבסיסיים לאוכלוסייה הפלסטינית. ממשלת הרש"פ היא הגוף היחיד שיכול להוות "כתובת" עבור ישראל לעניין זה.

ללא נוכחות משמעותית של החמאס, ממשלת הרש"פ לא תוכל להיות "כתובת" (ר': בלי החמאס אין כתובת בצד הפלסטיני).

ולכן, לכאורה, היעדרו של סדר יום מדיני משמעו שהסטטוס-קוו הנוכחי יימשך עוד זמן ניכר.

ואולם

בחודשים האחרונים יש שחיקה מתמשכת ומשמעותית במעמדה של הרש"פ עקב מדיניות ישראל והקהילה הבינ"ל על יסוד שלוש הדרישות (למרות הקמתו של מנגנון להעברת כספים מטעם האיחוד האירופי).

לנוכח מציאות זו, ועל רקע מעצר שרים מהחמאס וחברי פרלמנט ע"י ישראל, מתרבות הקריאות להביא לפירוקה של הרש"פ (ר' פירוק הרשות – התעצמות המגמה).

יתר על כן, ללא אופק מדיני מצידה של ישראל אין בסיס לסדר יום מדיני מתון בהובלת תנועת הפת"ח. לכן קלוש הסיכוי שהפת"ח והגורמים המתונים יתחזקו על חשבון החמאס.

כיווני חשיבה ופעולה

השילוב בין שיתוק הרש"פ והעדר סדר יום מדיני, עלול להביא לקריסתה של הרש"פ ו\או לאינתיפאדה שלישית.

בהעדר סדר יום מדיני, ולנוכח אפשרות הקמתה של ממשלת אחדות לאומית פלסטינית, על ישראל לבחון לאפשר לממשלת הרשות להפוך לכתובת במחיר ויתור מפורש על הדרישה להכרה בישראל או פשרה על דרך יישומן.