מה יעלה בגורל שלוש הדרישות?

החמאס דורש כי הקמת ממשלת אחדות פלסטינית תביא להסרת החרם הכלכלי על הרשות. מכון ראות טוען כי ישראל עשויה למצוא את עצמה כצד למו"מ הקואליציוני בין פת"ח לחמאס.

במסגרת המו"מ על הקמת ממשלת אחדות פלסטינית, דרש החמאס כי עם הקמת הממשלה החדשה יוסר החרם הכלכלי על הרש"פ.

לאחר ניצחון החמאס הודיעה ישראל על הקפאת העברת הכספים לרשות הפלסטינית כל עוד לא ימלא החמאס שלוש דרישות: הכרה בישראל, כיבוד ההסכמים הקיימים והפסקת האלימות. עמדה זו גובתה בתמיכה של קואליציה בין-לאומית.

עד כה לא נענה חמאס לאף אחת משלוש הדרישות. למרות פגיעה מהותית בשליטה האפקטיבית של הממשלה, נותרה ממשלת החמאס על כנה. במקביל, חלה שחיקה מסוימת בחרם הכלכלי על הרש"פ, ובחודשים האחרונים הוזרמו כספים למוסדותיה בכמה אפיקים נפרדים.

מהתבטאויות הבכירים הפלסטינים עולה כי קווי היסוד של ממשלת האחדות יתבססו על מסמך ההסכמה הלאומית ("מסמך האסירים"), אשר אינו נותן מענה לאף אחת משלוש הדרישות.

מניתוח מכון ראות עולה כי אם יתעקש החמאס על הסרת החרם הכלכלי כתנאי לממשלת אחדות, ישראל עשויה למצוא את עצמה כצד שלישי במו"מ הקואליציוני בין פת"ח לחמאס.

במצב כזה תעמוד ישראל בפני דילמה:

  • להכיר בממשלת האחדות שתוקם כממשלה לגיטימית של הרש"פ ולהתנהל מולה, על אף ששלוש הדרישות לא נענו.
    הכרה כזו תהווה הישג פוליטי משמעותי לתנועת החמאס אשר תוכל לרשום לזכותה את הסרת החרם הכלכלי מבלי שנדרשה לסגת מעמדותיה הקיצוניות כלפי ישראל.

או

  • לעמוד על שלוש הדרישות כתנאי להסרת החרם הכלכלי. גישה כזו עלולה להביא לשחיקה נוספת בקואליציה הבין-לאומית.
    יתר על כן, במבנה הפוליטי הנוכחי ברש"פ אין אפשרות להקים ממשלה ללא השתתפות החמאס (ר' בלי חמאס אין כתובת פלסטינית).
    לפיכך, סירוב של ישראל להקל במדיניות כלפי הרש"פ לא צפוי להביא להקמת ממשלה מתונה יותר, אלא עשוי לחזק דווקא את הקולות הקוראים לפירוק הרש"פ.

מקורות

אל-איאם, 17/8/06. לכתבה המלאה בערבית