ההתכנסות לא תסיים את הכיבוש

(הארץ) דו"ח ועדת ההתכנסות קובע כי ההתכנסות לא תזכה את ישראל בהכרה בינ"ל רשמית בסיום הכיבוש. ואולם, ישראל יכולה לנקוט מהלכים שיצמצמו באופן מהותי את מידת האחריות שלה כלפי הפלסטינים

הדו"ח שהגישה "ועדת ההתכנסות", לדרג המדיני הבכיר מציג שורה של בעיות משפטיות, ביטחוניות וכלכליות, המעמידות בספק את התועלת ביישום נסיגה חד צדדית בגדה המערבית.

בין השאר קובע הדו"ח כי ספק רב אם ההתכנסות, אפילו אם תכלול נסיגה חד צדדית לגבולות הקו ירוק, תוכל להביא להכרה בין-לאומית בסוף הכיבוש הישראלי בגדה. מנגד, קבעה הוועדה כי מהלך של "התכנסות חלקית" שיכלול פינוי יישובים אזרחיים אך לא שינוי מהותי בפריסת צה"ל או במידת העצמאות המדינית של הרשות הפלסטינית, יביא תועלת מצומצמת בלבד לישראל.

מסמך מדיניות שפרסם מכון ראות בנושא ההתכנסות (7/06) התריע כי מהלך של נסיגה חד צדדית בגדה לא צפוי להביא להכרה רשמית – "דה-יורה" – בסיום הכיבוש. עם זאת, מכון ראות טוען כי ההיגיון הבסיסי של ההתכנסות – סיום השליטה בפלסטינים – תקף.

ישראל יכולה לקדם את המטרה של סיום השליטה באוכלוסיה הפלסטינית באמצעות מהלכים חד-צדדיים, אם תעדכן את יעדיה המדיניים.

ישראל יכולה ליצור בהדרגה מציאות שתביא להכרה משתמעת של הקהילה הבין-לאומית בכך שהרשות הפלסטינית, ולא ישראל, היא הנושאת באחריות לנעשה בשטחה. מהלך כזה, של סיום כיבוש "דה-פקטו", לא יפתור את כל קשת הבעיות שמעלה דו"ח ועדת ההתכנסות, אך יוכל להפחית באופן משמעותי את מידת האחריות בה נושאת ישראל ולעגן בשטח מציאות של שתי ישויות מדיניות נפרדות – האחת ישראלית והשניה פלסטינית.

צמצום האחריות של ישראל כלפי הפלסטינים מותנה לא רק בנסיגה משטחי הגדה, אלא גם בפעולות שיחזקו את העצמאות המדינית של הרש"פ, ואת השליטה האפקטיבית שלה בתחום הכלכלי-אזרחי. רציפות טריטוריאלית בין השטחים הפלסטיניים תגביר את עצמאותם.

מקורות