חוות שבעא

מונח זה מתאר את השטח במורדות החרמון שנמצא בשליטת ישראל מאז 1967, בו משתמש החזבאללה כעילה להמשך המאבק בישראל ושמירה על כוחו המזוין.

הגדרה

המונח חוות שבעא מתאר שטח אשר נכבש במלחמת 1967 ע"י ישראל מסוריה של כ- 25 קמ"ר, המכיל 14 חוות והממוקם במורדות המערביים של הר החרמון מדרום לכפר הלבנוני שבעא.1

מאז נסיגת ישראל מלבנון (5/00), טוענת לבנון כי ישראל לא ביצעה נסיגה מלאה מאחר שהיא ממשיכה לשלוט על חוות שבעא, אשר לטענתה שייכים לה.2 חוות שבעא משמשות עילה בידי החזבאללה להמשך המאבק נגד ישראל ולשמירה על נשקו.

רקע

בין לבנון וסוריה קיים סכסוך היסטורי אודות הריבונות על החוות הנובע ממיפוי קולוניאלי שרירותי והעדר הסכם גבולות בין סוריה ללבנון.לאחר נסיגת ישראל מלבנון (5/00), האו"ם הגדיר וסימן מחדש את גבול ישראל-לבנון במטרה כדי לקבוע כי ישראל נסוגה מלבנון באופן מלא. על-פי סימון זה, חוות שבעא לא נכללו במסגרת השטח הלבנוני.3

למרות שממשלת לבנון טענה כי חוות שבעא הן שטח לבנוני,4 אימץ האו"ם באופן חלקי את עמדתה של ישראל כי החוות היו שטח סורי.5האו"ם הכיר בנסיגה הישראלית מלבנון כנסיגה מלאה,6 והציע לאמץ את קו הפרדת הכוחות בין יוניפי"ל (כוח הביניים של האו"ם בלבנון) לבין יונודו"פ (כוח המשקיפים של האו"ם בסוריה) כקו הגבול.7זאת על אף שמזכ"ל האו"ם, קופי אנאן, הדגיש כי קביעה זו של האו"ם לגבי "הקו הכחול"8 לא תפגע "בהסדרי גבול עתידיים בין המדינות".9

החזבאללה משתמש בסוגיית חוות שבעא כעילה המצדיקה את המשך מאבקו נגד ישראל10 ושמירת כוחו הצבאי העצמאי.ממשלת לבנון טוענת כי המחלוקת על חוות שבעא מונעת ממנה מליישם באופן מלא את החלטת האו"ם 1559 ואת פירוק המיליציות החמושות בלבנון.111 "In focus: Shebaa farms", חדשות ה- BBC, 25/5/05.

2 Asher Kaufman, The Shebaa Farms: a Case Study of Border Dynamics in the Middle East, (The Truman Research Institute, The Hebrew University, Jerusalem, Oct. 2002).

3 בתאריך 17/4/00 דיווחה ישראל לאו"ם על כוונתה לסגת באופן חד-צדדי מלבנון, בהתאם להחלטות מועצת הביטחון 425 ו- 426 (מ- 1978). בעקבות זאת, שלח מזכ"ל האו"ם קופי ענאן משלחת מיוחדת בראשות הדיפלומט טרייה לארסן, שנפגשה עם הצדדים ומטרתה הייתה לזהות קו גבול בין ישראל ללבנון על מנת לאשר את הנסיגה הישראלית. עם סיום עבודת המשלחת, ב- 16/6/00 הכריז ענאן כי ישראל השלימה את נסיגתה מלבנון. (ר' Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 425 and 426 (1978), UN Security Council, 22/5/00).

4 ממשלת לבנון טענה כי חוות שבעא הן שטח לבנוני מאחר ולבנון שלטה בהן דה פקטו מאז הקמתה ולנוכח ההבנה הסורית-לבנונית מ- 1964, המוכיחה כי הצדדים הסכימו שהשטח הוא שטח לבנוני. (ר' Asher Kaufman, "Who owns the Shebaa farms? Chronicle of a territorial dispute", The Middle East Journal, 56.4, Autumn 2002, p. 576.. ו- Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 425 and 426 (1978), UN Security Council, 22/5/00).

5 ממשלת ישראל טוענת כי הן עפ"י קווי הגבול בין סוריה ללבנון שנקבעו ע"י השלטון הצרפתי ב- 1923, הן עפ"י קווי הפרדת האש בין ישראל ללבנון מ- 1949, ולנוכח העדר הסכם מדיני רשמי, חוות שבעא הן תחת ריבונות סורית פורמלית. ישראל גם הציגה מספר מפות המוכיחות כי למרות שהשליטה דה-פקטו על חוות שבעא היא בידי לבנון, החוות היו תחת ריבונות סורית רשמית עד לכיבוש הישראלי ב- 1967. בנוסף, סוריה זכתה בחזרה בריבונות על החוות ב- 1974 במסגרת הסכם הפרדת הכוחות עם ישראל. (ר' Gary Gambill, "Syria and the Shebaa Farms Dispute", Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 3, Number 5, May 2001. ו- Frederic Hof, "A Practical Line: The Line of Withdrawal from Lebanon and its Potential Applicability to the Golan Heights", The Middle East Journal, 55.1, Winter 2001. והסכם הפרדת הכוחות הישראלי-סורי – 1974, 31/5/74).

6 החלטת האו"ם 1482 (30/7/2002).

7 עמדה זו תואמת גם את העמדה הישראלית בסוגיית חוות שבעא והיא חופפת הן את קו הגבול הצרפתי, הן את הקווים המצוינים בהסכם הפרדת הכוחות עם סוריה מ- 1974. (ר' Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 425 and 426 (1978), UN Security Council, 22/5/00).

8 הקו הכחול מהווה גבול בין ישראל ללבנון ונקבע ע"י האו"ם. מטרתו לשרטט את קו הגבול כפי שהיה לפני הפלישה הישראלית ללבנון ב- 1978. הקו הכחול נקבע ע"י האו"ם במטרה להביא לנסיגה ישראלית בהתאם להחלטות 425 ו- 426 מ- 1978 ואינו מהווה גבול בינ"ל מוכר.

.9 ר'Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 425 and 426 (1978), UN Security Council, 22/5/00.

10 Asher Kaufman, The Shebaa Farms: a Case Study of Border Dynamics in the Middle East, pp. 12-17.

11 באפריל 2006 התראיין רה"מ לבנון, פואד סניורה, ואמר כי ללא נסיגה ישראלית מחוות שבעא לא ניתן לפרק את החזבאללה מנשקו: "רק אם תיסוג ישראל מחוות שבעא ויופסקו הפעולות האלימות הישראליות נגד לבנון תוכל ממשלת לבנון לטעון כי היא הסמכות הבלעדית שאחראית על הנשק בלבנון". ב- 30/7/06 חזר סניורה ואמר כי אין זה אפשרי לפרק את החזבאללה מנשקו כל עוד ישראל כובשת את חוות שבעא: "(...) חוות שבעא אינן שייכות לחזבאללה, הן שייכות ללבנון ולכל הלבנונים. (...) יש לבחון את הסוגיה הזו... לבנון תקבל בחזרה את אדמתה ובסופו של דבר ישראל תזכה בגבול בטוח." (ר' "סניורה: על ישראל לסגת מחוות שבעא לפני פירוק החזבאללה", סוכנות הידיעות הצרפתית, 16/4/06 וסילינה נאסר, "לבנון רוצה את חוות שבעא חזרה", אל ג'אזירה, 30/7/06).

מקורות נוספים

Asher Kaufman, The Shebaa Farms: a Case Study of Border Dynamics in the Middle East, The Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, The Hebrew University, Jerusalem, October 2002

Asher Kaufman, "Who owns the Shebaa farms? Chronicle of a territorial dispute" The Middle East Journal, 56.4, Autumn 2002

Frederic C. Hof, "A Practical Line: The Line of Withdrawal from Lebanon and its Potential Applicability to the Golan Heights", The Middle East Journal, 55.1, Winter 2001

Gary C. Gambill, "Syria and the Shebaa Farms Dispute", Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 3, Number 5, May 2001

Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 425 and 426 (1978), UN Security Council, 22/5/2000.