מלכוד הכוח הבינ"ל (3) - סופיות התביעות?

מכון ראות מתריע כי הגיון ההתנגדות הקבועה של החזבאללה מתנגש עם ההיגיון שעומד מאחורי שאיפות הקהילה הבינ"ל להגיע להסדר מדיני כולל. כל הסדר בלבנון עלול להיות מונח על כרעי תרנגולת

מזכירת המדינה רייס אמרה היום בירושלים כי קיים קונצנזוס באזור שיש להגיע להסדר כולל בין הצדדים (אתר מחלקת המדינה האמריקנית, 31/7/06).

מכון ראות מתריע כי הגיון ההתנגדות הקבועה של החזבאללה מתנגש עם ההיגיון שעומד מאחורי שאיפות הקהילה הבינ"ל להגיע להסדר מדיני כולל. לכן כל הסדר בלבנון עלול להיות מונח על כרעי תרנגולת. מענה אפשרי לתרחיש זה עשוי להיות תביעה מממשלת לבנון להציג רשימת סופית של הסוגיות התלויות ועומדות בינה לבין ישראל.

מה הסוגיה? - התנגדות קבועה מול סופיות התביעות

  • הגיון ההסדר הכולל = סופיות תביעות – הקהילה הבינ"ל, ארה"ב וישראל שואפות להגיע להסדר מדיני מקיף בלבנון שכולל יישום החלטה 1559 והסדרת הסוגיות התלויות ועומדות בין המדינות כגון חוות שבעא, פירוק החזבאללה מנשקו, החטופים והאסירים, טיסות חיל האוויר וכיו"ב.
    קרי, בבסיס המהלך המדיני האמריקאי והישראלי עומדת שאיפה להביא לסופיות תביעות בין ישראל ללבנון שתסיר את הסיבות לעימות עתידי.
  • הגיון ההתנגדות הקבועה = אין סופיות תביעות – החזבאללה נמנה על כוחות ההתנגדות הקבועה, הפועלים לדה-לגיטימציה בסיסית לישראל ושוללים הסדרים עימה במתכונת של סופיות תביעות.

ארגונים אלה חותרים לשמירת גחלת המאבק נגד ישראל באמצעות תביעות קיימות או יצירת עילות חדשות (ע"ע חוות שבעא).

למה זה חשוב?

ההגיונות ההפוכים הנ"ל עלולים להביא לכך שכל הסדר עתידי בלבנון, אשר יחתור להסדרת הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל ללבנון, יתקל בכוחות ההתנגדות הקבועה. מכאן, שקלושה האפשרות להגיע להסדר כולל, ארוך טווח ובר-קיימא בלבנון.

החזבאללה וכוחות ההתנגדות הקבועה יחתרו להסדרים במתכונת זמנית, מקומית ונסיבתית, אשר יאפשרו להם להמשיך את ההתנגדות במקומות, בנסיבות באמצעים ובמועדים אחרים.

כיווני חשיבה ופעולה

החזבאללה מאזן בין נאמנותו לאיראן ולסוריה לבין זהותו הלבנונית. מפתח להתמודדות עם החזבאללה הוא חידוד הסתירה בין שתי נאמנויות אלה.

לאור זאת, על ישראל וארה"ב לשקול לתבוע מממשלת לבנון הצגת רשימת סופית של הסוגיות התלויות ועומדות בינה לבין ישראל.

רשימה כזו עשויה להקשות על חזבאללה לחדש את המאבק כנגד ישראל בגין עילות שאינן כלולות בה.