מלכוד הכוח הבינ"ל (1) - היקף המנדט

מכון ראות טוען שהדילמה העומדת בפני ישראל ביחס למעורבותו של כוח בינ"ל בלבנון עשויה להיות קרב על המנדט של הכוח במחיר של שהייה בלבנון, או התפשרות על מנדט הכוח, פריסתו ויציאה מהירה של צה"ל
בפגישת אולמרט-רייס, נדון כינונו של כוח בין-לאומי אשר יסייע לצבא לבנון להשליט את מרותו בדרום המדינה (הארץ, 30/7). מכון ראות טוען שהדילמה העומדת בפני ישראל עשויה להיות:
  • קרב על המנדט של הכוח במחיר של שהייה בלבנון, אשר עלולה למנוע את כניסתו של הכוח הבין-לאומי,
  • התפשרות על מנדט הכוח, פריסתו ויציאה מהירה של צה"ל.

רקע

עם תחילת העימות עם החזבאללה, קבעה ישראל שלושה יעדים: שחרור החיילים החטופים, יישום החלטת האו"ם 1559 ופירוק החזבאללה מנשקו ופריסת צבא לבנון בגבול הדרום.מייד לאחר מכן תבעה ישראל את כניסתו של כוח בין-לאומי במקום יוניפי"ל אשר יאפשר את פריסת צבא לבנון בדרום ויביא ליישום 1559.

חזבאללה מתנגד לפריסת כוח בין-לאומי במתכונת מרחיבה זו (ר' חבר פרלמנט מהחזבאללה באל-גזירה, 24/7), אם כי הוא מוכן לנוכחות כוח בין-לאומי במתכונת מצומצמת יותר (בראל, הארץ, 30/7).

"התעקשות" על המנדט = נוכחות בלבנון

ככל שישראל תעמוד על כך שיורחבו הכוחות וסמכויות של הכוח הבין-לאומי כך:
  • הפוטנציאל של הכוח הבין-לאומי לפרק את החזבאללה מנשקו, למנוע זליגת נשק מסוריה ואיראן ולהרחיק את החזבאללה מהגבול.
אך, לנוכח התנגדות החזבאללה,
  • קטנה הסבירות שיכונן כוח בין-לאומי ושישראל תצא מלבנון בהקדם. נוכחות צה"ל בלבנון עלולה להזין את המשך המאבק הצבאי של חזבאללה בדרום לבנון ולמנוע את יציאת ישראל או את כניסת הכוח הבין-לאומי.

התפשרות על המנדט = יציאה מלבנון

ככל שישראל תתפשר על הכוחות וסמכויות של הכוח הבין-לאומי כך:
  • קטן הפוטנציאל של הכוח הבין-לאומי לאכוף את החלטה 1559;
אך,
  • גדלה הסבירות שישראל תצא מלבנון באמצעות הסכמה או הסכמה שבשתיקה של החזבאללה ועם נכונות של הקהילה הבין-לאומית לכונן כוח בין-לאומי.
סוף.