יושב ראש הרשות הפלסטינית

המונח יו"ר הרשות הפלסטינית עוסק באדם שנבחר לעמוד בראש הרשות הפלסטינית (הרש"פ) ואשר מתוקף סמכותו לנהל את הרשות המבצעת של הרש"פ.

הגדרה

המונח יו"ר הרשות הפלסטינית עוסק באדם שנבחר לעמוד בראש הרשות הפלסטינית (הרש"פ) ואשר מתוקף סמכותו לנהל את הרשות המבצעת של הרש"פ

רקע

העיקרון של ממשל עצמי פלסטיני למשך תקופת ביניים עד להגעה למצב הקבע נקבע עוד בהסכמי קמפ דיוויד 1978 (9/78) ואומץ בהצהרת העקרונות (9/93) כבסיס לתהליך אוסלו בין ישראל ואש"ף.

עקרון זה מומש בהסכם עזה ויריחו (5/94) באמצעות הקמת רשות פלסטינית אשר נועדה לייצג את הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה במשך תקופת ביניים של חמש שנים, כהסדר זמני לקראת מצב הקבע של שטחים אלו.1 מועד חתימת ההסכם (4/5/94) נקבע כתחילת תקופת הביניים ולאחריו הועברו סמכויות המנהל האזרחי בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה לידי הפלסטינים (8/94).

הסכם עזה ויריחו אינו כולל התייחסות למי שעתיד לעמוד בראש הרשות הפלסטינית. ואולם, בעקבות החתימה על ההסכם, שב יו"ר אש"ף וארגון הפת"ח, יאסר ערפאת, לעזה (1/7/94) וארבעה ימים אח"כ הושבע גם כראש הרשות הפלסטינית.2

בהסכם הביניים (9/95), שנועד להסדיר את היחסים בין הצדדים במהלך תקופת הביניים, נקבע כי ייערכו בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית ולתפקיד יו"ר הרשות הפלסטינית – "ראיס"3 (כך במקור) – אשר ישמש כראש הרשות המבצעת של המועצה. חברי המועצה נבחרו לתקופת שאורכה לא יעלה על חמש שנים ממועד החתימה על הסכם עזה ויריחו (4/5/94) "על ידי העם הפלסטיני בגדה המערבית, בירושלים וברצועת עזה".4

בהתאם להסכם הביניים, התקיימו בחירות למועצה הפלסטינית (1/96) בהן נבחר ערפאת ליו"ר הרשות,5 ומעט לאחריהן החל המו"מ על הסכם הקבע (5/96), אשר נפסק בשל מתקפת הטרור הפלסטינית (2-3/96) והבחירות בישראל (5/96).

בהיעדר הסכם קבע או בחירות נוספות עם תום תקופת הביניים, המשיך ערפאת לכהן כיו"ר הרשות הפלסטינית עד מותו (11/11/04).
לפי הוראות חוק היסוד הפלסטיני, את מקומו של ערפאת כיו"ר הרשות החליף באופן זמני לתקופה של 60 יום, יו"ר הפרלמנט הפלסטיני, רווחי פתוח.6
בבחירות ליו"ר הרשות הפלסטינית אשר נערכו ב- 9/1/05 נבחר מחמוד עבאס (אבו-מאזן) ברוב של 62%.


1 ר' הסכם עזה ויריחו, סעיפים 3 – "העברת סמכות", וסעיף 5 – "תחום סמכות".
2 Barry Rubin, The Transformation of Palestinian Politics, Harvard University Press, 1999, p.12.
3 המילה "ראיס" בערבית משמשת הן במשמעות של נשיא והן במשמעות של יו"ר. היא נבחרה ככינוי של פשרה לאחר שהפלסטינים דרשו שתוארו של ערפאת יהיה "נשיא" על מנת לבטא זהות של מדינה, ואילו הישראלים דרשו שתוארו לא יהיה כשל ראש מדינה. למרות שהמילה ראיס מופיעה בהסכם גם במתכונתו הרשמית באנגלית (Ra'ees), בקהילה הבין-לאומית השתרש התואר "יו"ר" (Chairman).
4 ר ' להלן נספח – תמצית הסעיפים הנוגעים למעמד יו"ר הרשות הפלסטינית בהסכם הביניים.
5 בטקס סמלי (7/3/96), העביר יו"ר המועצה הלאומית הפלסטינית של אש"ף, סאלים זענון, את רשות הדיבור ליו"ר הרש"פ ערפאת שייצג את הגוף החדש.
ר', Rubin, p.28.
6 אבו מאזן ירש את סמכויותיו של ערפאת באש"ף, ואילו אבו עלא ירש האחריות על הממשלה הפלסטינית והמועצה לביטחון הלאומי, שאחראית למנגנוני הביטחון.