בלי כתובת פלסטינית אין התכנסות

מכון ראות טוען כי קיומה של "כתובת" ברש"פ הוא תנאי הכרחי (אם כי לא מספיק) לביצוע ההתכנסות. מנגד, המהלך הנוכחי עשוי להוביל לתוצאות, אשר ימנעו את ההתכנסות. רק מהלך שמטרתו הפיכת הרש"פ לכתובת משתלב עם ההתכנסות ומשרת אותה

ירי הקסאמים וההתקפה על המוצב בכרם שלום הביאו את ישראל למהלך מדיני וצבאי נגד הרש"פ והחמאס. מהלך זה כולל פגיעה במנהיגות הפוליטית של החמאס ומלווה באמירות כי ישראל פועלת להפיל את ממשלתו.

מכון ראות טוען כי קיומה של "כתובת" ברש"פ הוא תנאי הכרחי (אם כי לא מספיק) לביצוע ההתכנסות. מנגד, המהלך הנוכחי עשוי להוביל לתוצאות, אשר ימנעו את ההתכנסות. רק מהלך שמטרתו הפיכת הרש"פ לכתובת משתלב עם ההתכנסות ומשרת אותה.

בהקשר זה, ייתכן שהסכם האחדות הלאומית בין הנייה לאבו-מאזן על יסוד הבנות שהושגו סביב מסמך האסירים הוא הדרך היחידה ליצירה כתובת בצד הפלסטיני.

מה הסוגיה?

 • מכון ראות מגדיר "כתובת" כישות מדינית שיש לה יכולת לקבל החלטות ולבצען. התנאים להיווצרותה הם: (1) תשתיות ויכולות פיזיות; (2) לגיטימציה; (3) סמכות חוקתית; (4) יכולת פוליטית ומדינית.
משבר חוקתי פלסטיני
 • השינויים בחוק היסוד של הרש"פ הביאו אותה למשבר חוקתי הנובע מכפל הסמכויות בין ראש הממשלה (הנייה) ליו"ר (אבו-מאזן) בכל תחום מרכזי (ר' "לקראת חוסר תפקוד מוסדי" (12/05)).
 • עד 1/06, הרש"פ נשלטה ע"י הפת"ח. זאת משום שחמאס מיאן לקחת חלק במוסדותיה. מאחר שרה"מ והיו"ר היו אנשי פת"ח, המשבר החוקתי כמעט ולא הורגש. מאז 1/06, המשבר החוקתי בולט לנוכח הקיטוב האידיאולוגי בין החמאס לפת"ח.
היגיון ההתכנסות
 • ההיגיון העומד ביסוד המהלכים החד-צדדיים של ישראל – ההתנתקות מעזה וההתכנסות בגדה – הוא:
 1. סיום השליטה בפלסטינים הוא אינטרס ישראלי קיומי;
 2. אין די בכך שישראל נמצאת מחוץ למרכזי הערים הפלסטיניות. עליה להסיר מעליה כליל את האחריות על האוכלוסיה הפלסטינית ולסיים את הכיבוש;
 3. בעת זו, אין שותף פלסטיני, אשר יכול לנהל מו"מ ולחתום על הסכם, אשר יאושרר וימומש.
 • לפיכך, מהות ההתכנסות היא הפרדה בין ישראל לבין האוכלוסיה הפלסטינית ממזרח לגדר המעוגנת בלגיטימציה בינ"ל (אם כי כעת נראה כי היעד של כינון גבולות קבע אינו בר-השגה).

למה זה חשוב? למה עכשיו?

 • המהלך הנוכחי של ישראל מחייב התאמה עם המטרה הלאומית והאסטרטגיה מול הפלסטינים.
 • ללא ויתור על כוחות וסמכויות אזרחיים, ההתכנסות תהיה שקולה ל"היערכות מחדש" כמשמעה בהסכם הביניים (9/95) ותו לא (קרי, שינוי בהיערכות הקבע הישראלית ללא שינוי בסיסי במעמד המדיני).
 • כדי שישראל לא תיחשב אחראית לשטחים מהם תיסוג, היא חייבת לסיים את נוכחות הקבע הצבאית והאזרחית שלה ולכלול העברת כוחות וסמכויות – מדיניות, ביטחוניות, כלכליות ואזרחיות – לידי הרש"פ.
ירי הקסאמים
 • כוחות שונים מחויבים למאבק צבאי ופוליטי בישראל עד חורמה. קבוצות אלה ירצו להמשיך את המאבק מן השטח הפלסטיני או לחתור לכינונה של "מדינה אחת" בין הים לנהר ע"י פירוק מרצון של הרש"פ (ר' "איום המדינה האחת" ו"אתוס המאבק הפלסטיני").
 • לישראל אין פתרון צבאי לירי הקסאמים, וגם אם ימצא פתרון כזה, קבוצות ההתנגדות הפלסטיניות ימצאו דרכים אחרות לפגוע בישראל.
 • בהתאם לזאת, המרחק בין הגדה למרכזי האוכלוסייה בישראל יקשו על ביצוע ההתכנסות.
 • קיומה של "כתובת" פלסטינית הוא תנאי סף להפחתת הטרור ולביצוע ההתכנסות (ר' גם בן, "דרוש נסראללה", הארץ,6/7).
תוהו ובוהו
 • לכאורה, עפ"י הסכם הביניים (9/95) הרש"פ אמורה לספק את השירותים השלטוניים לאוכלוסיה בשטחה. בפועל, הקהילה הבינ"ל מממנת רבים משירותים אלה באמצעות סיוע הומניטארי ותקציבי.
 • עם זאת, בשל שליטתה של ישראל במעטפת החיצונית בגדה, אין מחלוקת בקהילה הבינ"ל כי ישראל היא "כובש" בשטח זה ונושאת באחריות הכוללת לגורל האוכלוסיה הפלסטינית.
 • קריסה של הרש"פ עלולה לחייב את ישראל לקחת אחריות רבה יותר לחיי התושבים הפלסטינים על חשבון הרש"פ מתוקף מעמדה ככובש.
 • ככל שישראל תישא ביותר אחריות, יקשה עליה להיפרד מן הפלסטינים באופן חד-צדדי.
 • לכן, קיומה של "כתובת" בצד הפלסטיני הוא תנאי הכרחי להתכנסות, כתובת זו תוכל למלא את החלל שייווצר בעקבות הנסיגה בגדה.

כיווני חשיבה ופעולה

 • מן הניתוח הנ"ל עולה כי קיומה של כתובת פלסטינית הוא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, לישום ההתכנסות.
 • הפלה או שיתוק ממשלת החמאס עלולים להביא לשיתוקה או לקריסתה של הרש"פ (ר' "האם ישראל יכולה להפיל את החמאס?"). מציאות כזו תחייב את ישראל לחדש את נוכחות הקבע שלה בעזה כדי להפחית את פעולות הטרור וירי הקסאמים ותמנע מישראל לבצע התכנסות בגדה.
 • לכן, ייתכן שקיימת סתירה בין המטרות של המהלך הצבאי והמדיני הנוכחי לבין ההתכנסות. לעומת זאת, רק מהלך המביא לכינון ממשלה ברש"פ שהיא "כתובת" משתלב עם ההתכנסות.
 • יתרה מכך, שינוי בחוק היסוד אשר יתיר את המלכוד החוקתי ויביא לכינונה של כתובת, קלוש. לפיכך, הסיכוי היחיד לכינונה של כתובת הוא הסכם בין החמאס לפת"ח על חלוקת כוחות וסמכויות בין היו"ר לרה"מ.
 • ייתכן שהסכם האחדות הלאומית בין הנייה לאבו-מאזן על יסוד מסמך האסירים הוא הדרך היחידה ליצירה כתובת בצד הפלסטיני.
למקורות נוספים ראו אתר מכון ראות www.reut-institute.org.