בלי חמאס אין כתובת פלסטינית

מכון ראות טוען שבלי החמאס אין כתובת בצד הפלסטיני. במסמכים הקודמים טען מכון ראות כי כתובת כזו היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, לקיום ההתכנסות וכי ספק רב אם יש לישראל יכולת לפגוע בחמאס

מעצר שרי החמאס וחברי הפרלמנט, ההתקפה על לשכתו של הניה, הפשיטה על מוסדות רשת הסיוע של החמאס ("הדעוה") והתבטאויות בכירים בישראל עשויים ללמד כי מטרת ישראל היא הפלת ממשלת החמאס.

מכון ראות טוען שבלי החמאס אין כתובת בצד הפלסטיני. במסמכים אחרים טוען מכון ראות כי כתובת כזו היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, לקיום ההתכנסות וכי ספק רב אם יש לישראל יכולת לפגוע בחמאס.

מה הסוגיה?

 • מכון ראות טוען כי קיומה של כתובת בצד הפלסטיני הוא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, לישום ההתכנסות (ר' נקודת ראות: "בלי כתובת פלסטינית אין התכנסות").
 • מכון ראות מגדיר "כתובת" כישות שיכולה לקבל החלטות ולבצען. התנאים להיווצרותה הם: (1) תשתיות ויכולות פיזיות; (2) לגיטימציה; (3) סמכות חוקתית; (4) יכולת פוליטית (ר' המושגים: "כתובת" ו"שותף").
 • הרש"פ היא הכתובת הרשמית בשטחי הגדה והרצועה.
 • בעקבות שינויים בחוק היסוד, הרש"פ מצויה במשבר חוקתי הנובע מסמכויות חופפות של ראש הממשלה והיו"ר (ר' "לקראת חוסר תפקוד מוסדי", 12.05).
 • משבר זה החריף בעקבות הבחירות האחרונות (1/06) בהן זכה החמאס ברוב מוחלט (כ- 60%) במועצה המחוקקת (להלן "המועצה") והניה מונה לתפקיד רה"מ. המשבר בא לידי ביטוי במאבקים על סמכויות בתחומי הכלכלה, הביטחון ויחסי החוץ.
 • בעקבות בחירות אלה, ישראל בנתה קואליציה בינ"ל סביב שלוש דרישות: הכרה בישראל, הכרה בהסכמים הקיימים והפסקת הטרור (להלן "שלוש הדרישות").
 • בראשית המשבר הנוכחי, על רקע המשבר הפוליטי-חוקתי והלחץ הבין-לאומי, הגיעו הפת"ח והחמאס על נוסח מוסכם של הסכם אחדות לאומית פלסטינית על יסוד מסמך האסירים.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

 • כדי שממשלת הרש"פ תהיה כתובת (ר' לעיל) עליה להיות בעלת מעמד חוקתי, יכולת פוליטית ולגיטימציה:
 1. חוקתיתכל ממשלה שתזכה באמון המועצה הנוכחית תהיה בשליטת החמאס או בהשתתפותו. לחילופין, בבחירות חדשות החמאס צפוי לזכות בהישג משמעותי ואולי אף לשוב ולנצח (כך לפי סקר שנערך לאחרונה. ר' הארץ, 4/7)
 2. פוליטית – גם אם הפת"ח יזכה בבחירות הבאות, הוא לא יכול לכונן כתובת כמוגדר לעיל ללא שיתוף פעולה של החמאס.
 3. לגיטימציה – ממשלת פת"ח שתכונן על רקע פעולת ישראל נגד ממשלת החמאס, עלולה להתפס כחסרת לגיטימציה.
 • לכן, בטווח הנראה לעין, כל עוד משתתף החמאס במערכת הפוליטית ברש"פ הוא יזכה לנוכחות משמעותית – מיעוט גדול או אף רוב – במועצה ובממשלה.
 • פעולותיה האחרונות של ישראל עשויות להצביע על כך שמטרתה הפלת ממשלת החמאס. אין ספק כי ישראל יכולה לשתק את ממשלת החמאס באמצעות מעצר בכיריה וכיו"ב.
 • אך ספק רב אם ישראל יכולה להפיל את ממשלת החמאס באופן וחוקי ולהביא לכינון ממשלת פת"ח. לכן התוצאה עלולה להיות שיתוק הרש"פ עד כדי פירוקה (ר' "האם ישראל יכולה להפיל את ממשלת החמאס?").
 • יתרה מכך, פתרון יסודי של המשבר החוקתי הנ"ל מחייב שינוי בחוק היסוד של הרש"פ וקיצוץ סמכויות היו"ר או רה"מ. בשל שליטת החמאס במועצה, רב הסיכוי ששינוי כזה ירכז את הסמכויות בידי הניה.

כיווני חשיבה ופעולה

 • ממשלת הרש"פ היא הישות היחידה שיכולה להוות כתובת, כהגדרתה הנ"ל, עבור ישראל בשטחי הגדה והרצועה. מהניתוח הנ"ל עולה כי ללא נוכחות משמעותית של החמאס, ממשלת הרש"פ לא תוכל להיות כתובת.
 • אם ישראל רוצה בהפיכת הרש"פ לכתובת עליה לבלוע את הגלולה המרה של נוכחות החמאס בהנהגתה.
 • בהקשר זה, ייתכן שממשלת אחדות לאומית על יסוד מסמך האסירים היא הדרך היחידה בעת הנוכחית ליצירת כתובת. מכך נובע כי ישראל תיאלץ להתפשר על שלוש הדרישות או על אופן או קצב ישומן.