מפת העם הפלסטיני

מונח זה מציג את הפריסה הגיאוגרפית והדמוגרפית של העם הפלסטיני

הגדרה

המונח "מפת העם הפלסטיני" עוסק בפריסה הגיאוגרפית-דמוגרפית של האוכלוסיות המוגדרות על-ידי המשפט והנוהג הבינלאומי כעם הפלסטיני. ניתן לחלק את האוכלוסיות הללו בשני אופנים:

  1. מעמד מדיני-משפטי - הבחנה בין פליטים פלסטינים ובין פלסטינים שאינם פליטים.
  2. פריסה גיאוגרפית - הבחנה בין תושבי הגדה המערבית מזרח ירושלים ורצועת עזה, לבין תושבי המדינות המארחות (ירדן, סוריה ולבנון).

המעמד האישי

הפליטים הפלסטינים - אוכלוסייה זו מצויה ברובה המכריע במדינות המארחות ובשטחי הרשות הפלסטינית, בגדה המערבית וברצועת עזה:

  • הגדרה - פליט פלסטיני הוא "כל אדם, אשר מקום מגוריו היה בפלסטין בין יוני 1946 למאי 1948 ואשר איבד את ביתו וחיותו כתוצאה מהקונפליקט הישראלי-ערבי ב- 1948. הגדרה זו כוללת גם את צאצאיהם של אלו, אשר נהפכו לפליטים ב- 1948";1
  • מספרים - עפ"י אונר"א (UNRWA), אוכלוסיית הפליטים הפסלטינים מונה יותר מ- 4,200,000 אנשים במצויים בלבנון (כ- 10%; 400,000), סוריה (כ- 10%; 420,000), ירדן (למעלה מ- 40%; 1,800,000);2 ובגדה המערבית ורצועת עזה (כ- 40%; 1,500,000).
  • עקורים - עקורים פלסטינים הם לרוב תושבי הגדה המערבית שחיו תחת שלטון ירדני ושנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות מלחמת 1967 לשטחי הגדה המזרחית הירדנית ונמנע מהם לחזור לבתיהם עקב המלחמה. צאצאיהם וילדיהם של אנשים אלה נחשבים גם כן ל"עקורים".

פלסטינים שאינם פליטים - פלסטינים שאינם פליטים הם תושבי הקבע בגדה המערבית ורצועת עזה (מספרם מוערך בכ- 2,200,000) ומספר בלתי ידוע של פלסטינים במדינות המארחות ובמדינות נוספות.

פריסה גיאוגרפית

תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה - אוכלוסייה זו כוללת את תושבי הקבע של שטחים אלה וגם את הפליטים הפלסטינים. עפ"י הערכת הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה (PCBS), בשנת 2004 חיים בשטחי הרשות כ- 3,800,000 פלסטינים, מתוכם כ- 2,400,000 בגדה המערבית ו- 1,400,000 וברצועת עזה.3

פלסטינים במדינות המארחות - מרביתם של הפליטים הפלסטיניים נמצאים במדינות המארחות:

  • ירדן - הפלסטינים, עקורים, פליטים ושאינם פליטים, נהנים מאזרחות ירדנית, אם כי לא משיוויון זכויות מלא. יוצאי דופן הם פליטים מרצועת עזה שהגיעו לירדן בעקבות מלחמת 1967;
  • סוריה - הפליטים הפלסטינים אינם אזרחי המדינה (non-citizens), אולם נהנים מרוב הזכויות המוקנות לאזרחים הסורים;
  • לבנון - מצבם של הפליטים הוא החמור ביותר, שם הם נחשבים זרים; 4

ערביי ישראל

בשטחי מדינת ישראל מתגוררת אוכלוסייה ערבית בעלת אזרחות ישראלית. בקרב אוכלוסייה זו, יש הרואים עצמם כבני העם הפלסטיני. במקביל, בקרב חוגים בעם הפלסטיני, יש הרואים בערביי ישראל חלק מן העם הפלסטיני.

בישראל גופא (למעט ירושלים) חיו בשנת 2004 חיו כ- 1,300,000 ערבים (בעלי אזרחות ישראלית ו/או ת.ז. ישראלית) המהווים לפי הערכות שונות כ- 19% מן האוכלוסייה במדינת ישראל.5

נספחים: מפת העם הפלסטיני במספרים

הנתונים המספריים אודות ה"עם הפלסטיני" אינם מדויקים ומתבססים על הערכות. למרות חוסר הודאות ביחס למהימנות הנתונים ניתן להציג תמונה משוערת ולהצביע על אופן הפיזור היחסי של הפזורה הפלסטינית. 6

טבלה: פריסת העם הפלסטיני

תרשים: פליטים רשומים באונר"א בחתך מדינות

תרשים: פליטים רשומים באונר"א בחתך מגורים

טבלה: נתונים דמוגרפיים מטעם אונר"א נכון ליוני 2004


[1] מתוך האתר הרשמי של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר"א).

2 על הפלסטינים בירדן ר': Mohanna Haddad, "Palestinian Refugees in Jordan and National 7Identity, 1948-1999, (in) Joseph Ginat and Edward J. Perkins, The Palestinian Refugees, University of Oklahoma Press, 2001, pp.150-168.

3 אפרת אלישע, גיאוגרפיה של כיבוש, ירושלים: כרמל, 2002, עמ' 135 - 147.

4 Wadie E. Said, "Palestinauan Refugees: Host Countries, Legal Status and the Right of Return", Refuge, Volume 21, Issue No. 2, 2004.

5 ר' גדעון שילה, ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ, ירושלים: מאגנס, תשמ"ב; Amara Muhammad, "Israeli Palestinians and the Palestinian Authority", (in) Meria Journal, Vol.4, No.1, March 2000.

6 את המספרים המופיעים בטבלאות יש לראות כהערכות גסות בלבד. הפלסטינים אזרחי ירדן נכללו נספרו כ"פליטים" בהתאם למספרים שהציגה אונר"א.

המקורות השונים מהם נשאבה האינפורמציה המספרית:

הערכות אונר"א מיוני 2004

הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית הישראלית לסטטיסטיקה

מקורות נוספים

גדעון שילה, ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ, ירושלים: מאגנס, תשמ"ב.

אפרת אלישע, גיאוגרפיה של כיבוש, ירושלים: כרמל, 2002.

Amara Muhammad, "Israeli Palestinians and the Palestinian Authority", (in) Meria Journal, Vol.4, No.1, March 2000.

Haddad Mohanna, "Palestinian Refugees in Jordan and National Identity' 1948-1999, (in) Joseph Ginat and Edward J. Perkins, The Palestinian Refugees, University of Oklahoma Press, 2001, pp.150-168.

Said Wadie E., "Palestinauan Refugees: Host Countries, Legal Status and the Right of Return", Refuge, Volume 21, Issue No. 2, 2004.