פעולת ישראל בעזה - איך לא פוגעים בהישגי ההתנתקות?

פעולתה הצבאית של ישראל בעזה ומגמות בצד הפלסטיני, עלולות לפגום בהישגי ההתנתקות ומחייבות את ישראל לפעילות מוגבלת בזמן ובהיקף.

מטרתה המרכזית של תוכנית ההתנתקות הייתה סיום האחריות הישראלית כלפי רצועת עזה לאחר סיום נוכחות הקבע האזרחית והצבאית של ישראל ברצועה. חזרה של ישראל לעזה עלולה לצייר את ישראל בעיני הקהילייה הבינלאומית כמי שאיננה יכולה או רוצה לסיים את השליטה בפלסטינים, ועשויה לשרת את החותרים תחת הפתרון של שתי מדינות לשני עמים.

לאחר עליית החמאס לשלטון ברשות הפלסטינית, גברו הקולות בפת"ח שקראו לפירוקה של הרשות. לנוכח חילוקי הדעות שהתגלעו בתוך החמאס בעקבות חטיפת החייל וסוגיית מסמך ההסכמה הלאומית, החלו נשמעים קולות כאלה גם מכיוון גורמים שונים בתנועת החמאס. מכון ראות מתריע כי שילוב של חזרה ישראלית לעזה ופעולה משותפת של החמאס והפת"ח לפירוק הרשות, עלול לשחוק את הישגיה של ההתנתקות ולהפוך את איום המדינה האחת ליותר ממשי.

לפיכך, אם ישראל נאלצת לפעול בעזה עליה להבהיר כי פעולתה מוגבלת והיא אינה כובשת מחדש את עזה אלא מממשת את זכותה להגנה עצמית נגד ישות ריבונית המפעילה נגדה טרור ואלימות.

מקורות