ישראל מבקשת מארה"ב להקל החרם על הרשות

(מעריב) בעקבות חשש מקריסה אפשרית של מערכות הביוב ברשות, בקשה ישראל מארה"ב לחדש את עבודות השיפוץ בהן. לקריסת מערכות הביוב השלכות תברואתיות על הישובים הישראליים הסמוכים לשטחי הרשות.

בעקבות עליית ממשלת החמאס ברשות הפלסטינית, הפסיקה ארה"ב את הסיוע במימון פרוייקטים שונים בתחום התשתיות ברשות. על פי העמדה האמריקאית, הסיוע ההומניטרי באזורי הרש"פ יימשך, אולם כל שאר הפרוייקטים שאינם "הומניטריים" יופסקו. מאחר והמימון של שיקום מערכות הביוב נחשב לסיוע פרויקטלי, שאינו הומניטרי בטיבו, הופסק המימון לעבודות השיפוץ.

מקרה זה מצביע על שתי התרעות לקובעי המדיניות בישראל עליהן הצביע מכון ראות:

  • ההפרדה המקובלת בקרב המדינות המסייעות לרשות הפלסטינית בין מה שנחשב כתמיכה הומניטרית לבין מה שנחשב כתמיכה תקציבית או פרויקטלית אינה רלוונטית. תחומים שלכאורה מסווגים כתשתיתיים כדוגמת מערכות הביוב הם למעשה בעלי השלכות הומניטריות כשאלו קורסות.

  • איכות הסביבה בישראל מושפעת מאיכות הסביבה ברשות הפלסטינית. מאחר ולא ניתן לצייר קו גבול ברור בין נושאים תברואתיים יש לישראל אינטרס ברור בקיומן של תשתיות פיזיות ברות קיימא ברשות. גישת החרם האמריקאית מחבקת את ישראל "חיבוק דב". מבחינתה של ישראל יש ערך לשמירה על תשתיות ראויות ברשות גם אם זו מתנגשת בחרם האמריקאי.

מקורות