האינטרס הירדני בהתכנסות

כדאי לירדנים לבחון מחדש את עמדתם כלפי תוכנית ההתכנסות, שכן היא עשוייה לממש יעדים אסטרטגיים ירדנים.

מאת דב האוסן-כוריאל

בחינה מקרוב של מרכיבי תוכנית ההתכנסות מראה שיישום ההתכנסות עונה על אינטרסים אסטרטגיים של ירדן. ראשית , נסיגה של ישראל מרוב אזורי הגדה עולה בקנה אחד עם המדיניות הירדית המוצהרת מזה שנים רבות. לאחר מכן, בהנחה שהתוכנית תבטיח גבולות יציבים ואפקטיביים, תוכל ירדן להינות מקשרים כלכליים, תרבותיים ופוליטיים עם הרש"פ. כך תתקדם ירדן בהשגת המטרות שלה לטווח הארוך כמנהיגה אזורית. בסופו של דבר, תוכנית התכנסות שהיא לטובת ישראל תהיה טובה גם לירדן.

למאמר המלא, דבורה האוסן-כוריאל, Jerusalem Post, 18/6/06.