סיכום מפגש למידה- קפיצת מדרגה עירונית
עוד בנושא

סיכום מפגש למידה- קפיצת מדרגה עירונית

מכון ראות קיים מפגש למידה המציג חזון לאומי להזנקת ערים בהשתתפות אנשי מקצוע ובעלי עניין ממגוון תחומי עשייה. מצ"ב סיכום של עיקרי הדברים שהועלו במפגש.

מסמך זה הינו תוצר של מפגש למידה בנושא מודל לקפיצת מדרגה עירונית, שקיים מכון ראוּת ביום שני, ה-3.3.2014, בהשתתפות אנשי מקצוע העוסקים בתחום. להלן סיכום של עיקרי הדברים שעלו במהלך הערב.

יחסים בין מוסדות ליוזמות קהילתיות

הכלי הממשלתי לגיבוש ויישום תהליכי מדיניות הוא באמצעות המוסדות: חקיקה, סוכנויות ממשלתיות (דוג' ביטוח לאומי, לשכת תעסוקה), רשויות המקומיות, והמוסדות הציבוריים בכל מרחב עירוני: דוגמת בתי הספר, קופות החולים ועוד.

אולם, מוסדות מתקשים להתמודד עם הפתעות כיוון שהם פועלים מתוך אינרציה, עם תוכניות עבודה בעלות רמת גמישות נמוכה, ומתמודדים עם בעיות מורכבות באמצעות כלים לינארים (למשל, התמודדות עם ונדליזם רק באמצעות פיקוח וענישה).

במקביל ישנן יוזמות קהילתיות רבות שהמוסדות מצליחים או לא מצליחים להכיל ולהעצים. לפעמים הדבר מגיע לכדי התנגשות.

לכן, יש לייצר 'מרחב הפרייה הדדי' בין מערך המוסדות בעיר ובין היוזמות הקהילתיות, באמצעות יצירת אמון: שיתוף בידע; מעבר מאספקת שירותים לעידוד יוזמות; שיתוף מגזר עסקי ופוליטי ועוד.

יחסים בין שלטון מקומי לממשלה

ערים הן הזירה לשיפור איכות החיים –נוכח מגמת העיור המואצת בעולם ובארץ, הזירה המרכזית בה נקבעת 'איכות החיים' היא הזירה העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי במאפיינים של: ביטחון אישי, תעסוקה, חינוך, תרבות ורווחה.

אולם, מדינת ישראל לא הגדירה מדיניות לאומית לפיתוח עירוני. יתרה מכך, תפיסת הפיתוח של ערים בישראל והמבנה השלטוני אינם תומכים בקידום שגשוגן של ערים. כבר היום אנו עדים למדיניות שמגבירה תהליכי פירוור, מרכזת פעילות כלכלית במרכז הארץ, מייצרת הדרה גוברת במרחב הציבורי ומחלישה את יכולת המשילות של השילטון המקומי.

לכן, יש צורך לקדם מערכת יחסים בין ממשל מרכזי ומקומי שמעודדת את שגשוגן של הרשויות מקומיות, וזאת באמצעות: חלוקת תפקידים ברורה; שינוי שיטת הבחירות; שימוש באשכולות מרכז הפנים כגורם מתווך בין ממשלה לרשויות מקומיות; קידום חשיבה אסטרטגית על עירוניות בישראל; מדידה והערכה של הצלחות; בניית תקציבים מעודדי פרוייקטים יחודיים (Community chest) ועוד.

פיתוח אשכול חברתי כלכלי

קפיצת מדרגה מחייבת הקמת אשכול כלכלי סביב נכס ייחודי – ובכך לממש את הפוטנציאל הלאומי והגלובלי הטמון בנכסים הייחודים בערים ובחבלי ארץ שונים במדינה ולמנפם לכדי אשכולות חברתיים כלכליים.

נכסים יחודיים חוצים גבולות מוניציפאלים, לכן מינופם דורש שיתופי פעולה בין אזור לעיר. אולם, קיימים אתגרים רבים בדרך ליצירת אשכול כלכלי: קושי ליצר הסכמה אודות זיהוי הנכס היחודי; כוחות שדוחפים לאינטרסים שונים; העדר תמריצים ועוד.

על כן, יש לכונן תשתית שתקדם שיתופי פעולה בין עיר לאזור סביב הנכס היחודי, דוגמת: תשתיות תחבורה שמקשרות בין יישובי האזור, הון אנושי רלוונטי לפיתוח הכלכלי, מיסוי ותוכניות ממשלתיות שמתמרצות פיתוח; חבירה לאשכולות האזוריים של משרד הפנים ועוד.

סוף.

למצגת שהוצגה במפגש הלמידה לחץ כאן