אִשכוּל רשויות מקומיות לטובת קפיצת מדרגה

במסמך זה אנו טוענים שאִשכוּל רשויות מקומיות בפריפריה צריך להתבסס על ההיגיון של מיצוי הנכסים האזוריים לצורך קידומן של קפיצות מדרגה אזוריות בפריפריה.

טיוטת חוק ההסדרים מתייחסת לארגון מחדש של הרשויות המקומיות במסגרת מאגדים אזוריים לצורך התייעלות. במסמך זה אנו טוענים שאִשכוּל רשויות מקומיות בפריפריה צריך להתבסס על ההיגיון של מיצוי הנכסים האזוריים לצורך קידומן של קפיצות מדרגה אזוריות בפריפריה. חוק ההסדרים צריך להיות מנוסח בהתאמה להגיון זה.

למסמך המלא לחץ כאן.