לרתום את הזנב הארוך של המחאה לטובת קפיצת המדרגה
עוד בנושא

לרתום את הזנב הארוך של המחאה לטובת קפיצת המדרגה

לכאורה, הבחירות האחרונות מסמנות נקודת שיא בהישגי המחאה של קיץ 2011. שניים מראשיה – איציק שמולי וסתיו שפיר – הפכו בשעה טובה לחברי הכנסת התשע-עשרה, שרבים מחבריה האחרים בשלל מפלגות ביטאו במצעם את רעיונותיה. מאות אלפים נוספים, מכל מגוון האמונות והדעות של החברה הישראלית, הצביעו לאור עקרונות המחאה, והביאו למהפך חסר תקדים בהרכב חברי הכנסת. יתרה מכך, באוקטובר הקרוב צפויים כמה עשרות מחבריהם להפוך לראשי רשויות וחברי מועצות מקומיות.

ואולם, ספק אם כל הנאמר לעיל יביא להקלת המצוקה של מעמד הביניים הישראלי. המשבר ביכולת למשול מחריף, בעוד שמגמות עולמיות חזקות ויציבות ממשיכות לחתור תחת הביטחון התעסוקתי ואיכות החיים של מרבית אזרחי המדינה. העובדה שמדובר במשבר שמתחולל במרבית המדינות המפותחות היא נחמת שוטים. לעניין זה ראו פרקים 1-2 במסמך מכון ראות: חזון ישראל 15: האמנה החדשה לצמיחה, הכללה וקהילתיות).

המענה הנדרש מחייב הירתמות של כלל החברה הישראלית. מדיניות ממשלה 'מלמעלה למטה' היא תנאי הכרחי להיווצרותה של 'צמיחה מכלילה', שמשתפת חלקים גדולים באוכלוסייה ומיטיבה עמם. אך אתגר זה מחייב גם התגייסות ופעולה 'מלמטה למעלה,' שמטרתה עיצוב החברה הישראלית כרשת קהילות עמידות ומשגשגות (ר' פרק 5 ובעיקר עמ' 51).

כעת, משחלפו הבחירות, נשאלת השאלה: מה אופק הפעולה והמעורבות העתידי של הרבבות שיצאו לרחובות, התייצבו כנגד הסדר החברתי והכלכלי הקיים, והעמידו עצמם לשירותה של החברה הישראלית?

התשובה של מכון ראות היא שלקבוצה זו נועד תפקיד מרכזי בעתידה של המדינה: להוביל את רבבות המוסדות שמעצבים את הקהילות השונות ברחבי המדינה ובכך משפיעים על איכות החיים של כולנו. אחד הלקחים הבולטים מהניסיון הבין-לאומי הוא שהתגייסותה של 'אליטה משרתת' (ר' קליפ) היא תנאי הכרחי למימוש החזון. בתי הספר, המתנסי"ם, אגודות הספורט, ומרכזי הנוער והצעירים משוועים למנהיגות אזרחית ומקצועית שתרתום אותם לשירות חזון ישראל 15 וקפיצת המדרגה של ישראל. ולכן, כדי שרשת הקהילות תקרום עור וגידים ותאפשר צמיחה מכלילה, על אליטה הזו להיכנס למוסדות הקהילתיים ולאיישם. 'זנבה הארוך' של המחאה יהיה מקור הכישרון, הכישורים והמנהיגות שלהם, ומשם יתחיל הזינוק הבא של החברה הישראלית.