הישועה מהשטח ולא מירושלים
עוד בנושא

הישועה מהשטח ולא מירושלים

עם שקיעת אבק הבחירות, מתברר שהחברה האזרחית תמשיך להיות הכוח העולה והמוביל בישראל, בעוד שהממשלה תמשיך להתבוסס במשבר מתמשך ביכולתה למשול, שנמשך מאז שנות השבעים ויימשך גם בקדנציה הבאה.

תובנה זו עומדת בבסיס האסטרטגיה המעודכנת של ראות, שממוקדת ברתימת האליטה המשרתת של החברה הישראלית לטובת חזון ישראל 15 וקפיצת המדרגה כלכלית וחברתית (ר' קליפ יוטיוב של שמואל מרחב).

המשבר ביכולת למשול נובע מתופעה שמכונה 'השינוי באופי השינוי' קרי, מהעלייה הדרמטית בקצב השינויים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים, בעוצמתם ובתדירותם. לתופעה זו השפעה מערכתית על החברה האנושית, אך היא מכה במגזרים השונים בדרכים שונות. (ראו ספרים כמו Age of Unthinkable, Black Swan או The World is Flat).

המגזר הממשלתי והציבורי הוא זה שנפגע מה'שינוי באופי השינוי' בעוצמות החזקות ביותר, משום שמנגנוני ההתאמה שלו הם האטיים והקשיחים מכולם: בחירות שמתקיימות אחת למספר שנים ותהליכי שינוי מבני שאורכים תקופות ארוכות. זוהי תופעה עולמית שהתפרצה ביוון, בספרד, באיטליה, בארצות הברית ובמדינות נוספות. לעומת זאת, המגזר העסקי הוא המגזר הגמיש ביותר, משום שהוא בעל מנגנונים מובנים של הרס ובנייה של יחידות הבסיס העסקיות (constructive destruction). בתווך נמצא המגזר השלישי: ככל שהוא דומה במבנהו לממשלה, מצבו קשה יותר (חשבו על הסוכנות היהודית או ההסתדרות), בעוד שככל שהוא מאורגן באופן 'עסקי', מצבו טוב יותר. לכן בעוד שהמגזר העסקי מתחזק המגזר הממשלתי מתבוסס, וגם בין עמותות שונות יש פערים גדולים ברלוונטיות.

וכך, הפער בין מערך התמריצים, שמניעים את המערכת הפוליטית, לבין צורכי החברה הולך וגדל ככל שגובר קצב השינוי: הפוליטיקה מעודדת התנהלות קצרת טווח, מגזרית, פופוליסטית, מלמעלה-למטה ובתבניות קשיחות, בעוד שהאתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית דורשים עיסוק במהות, יצירת שיתופי פעולה בין-תחומיים ובין-מגזריים, הסתכלות לטווח הארוך, גמישות ודרגות חופש רבות ליחידות השטח של החברה, קרי לעסקים, לעמותות וליזמים. אין נחמה בכך שהמשבר ביכולת למשול הוא תופעה כלל-עולמית, משום שבישראל, משמעויותיו עלולות להיות קיומיות. ראו לעניין זה את הריאיון עם פרופ' יצחק בן-ישראל לאחר פרישתו מהכנסת.

כוחות חדשיםראשי רשויות מקומיות, המגזר השלישי, הפקידות והתקשורתמקבלים על עצמם את גלימת המנהיגות בחברה הישראלית, תוך שהם ממלאים את הריק שנוצר בעקבות השחיקה במעמדה של האליטה הפוליטית בירושלים. המנהיגות הישראלית החדשהשמעצבת את פני המדינה באמצעות רעיונות, יזמות ודרכי התנהלות חדשיםחיה ותוססת מחוץ לקריית הממשלה בירושלים.

עוד בשנת 2008 הבנו במכון ראות שרתימה של האליטה המשרתת היא תנאי הכרחי להתגבשותה של קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ולמימוש חזון ישראל 15. ברוח זו פעלנו בשיתוף פעולה עם העיתון דה-מרקר שמותג כ'ישראל 2021'. הצלחה ענקית זו היא הבסיס לשלב הבא באסטרטגיה של ראות: הנעתם של אלפי אנשים במאות מוסדות ציבור לפעול לאור חזון קפיצת המדרגה. עוד על כך בעתיד הקרוב.