אתגר קפיצת המדרגה העירונית: הכשלון בלוד לעומת מודל הפיתוח הערוני של ראות בצפת
עוד בנושא

אתגר קפיצת המדרגה העירונית: הכשלון בלוד לעומת מודל הפיתוח הערוני של ראות בצפת

דו"ח מבקר המדינה אודות השלטון המקומי ופרק המיוחד אודות העיר לוד הכתירו את מאמצי הממשלה והרשות המקומית בעיר ככישלון יקר מהדהד. כיצד מזניקים עיר ומחוללים קפיצת מדרגה באיכות החיים של תושביה?

דו"ח מבקר המדינה אודות השלטון המקומי ופרק המיוחד אודות העיר לוד הכתירו את מאמצי הממשלה והרשות המקומית בעיר ככישלון יקר מהדהד. לעומת זאת, בערים עם נתוני פתיחה דומים, כמו עכו וצפת, מתגבשות הצלחות מרשימות. מציאות זו מעלה את השאלה: כיצד מזניקים עיר ומחוללים קפיצת מדרגה באיכות החיים של תושביה?לשאלה זו חשיבות רבה בכל הקשור למימוש חזון ישראל 15, ולהתגבשותה של קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית בישראל, וגם משמעות גורלית לעשרות ערים בישראל, מאילת בדרום ועד לטבריה בצפון.

הגישה הממשלתית, שיושמה בלוד, מבוססת על התערבות 'מבחוץ' ו'מלמעלה למטה' בדמות השקעה ממשלתית עתירת-משאבים במספר קטן של מוקדי עוני ומצוקה, תוך רתימתם של כוחות חיצוניים חזקים מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי. זו הגישה שיושמה בעיר לוד: מונה ראש ועדה קרואה, הוזרמו משאבי עתק, הוכנו תכניות ממשלתיות וגויסו אנשי עסקים וקרנות פילנתרופיות. אלא שמאמצים אלה כשלו, למרות מיזמים מעוררי השראה של מנהיגים מקומיים כמו אביב וסרמן, מנהל קרן לוד לשעבר. יתרה מכך, חסרונו הגדול של מודל התערבות זה מלכתחילה נעוץ בכך שהוא איננו בר-שכפול.

לעומת זאת, ראוּת ושותפיה – ובראשם פדרציית ניו-יורק וקרן ראסל ברי – פועלים בצפת בגישה שונה לחלוטין, אשר מבוססת על עיצוב חזון של קפיצת מדרגה לעיר. חזון זה ימומש באמצעות טיפוח מנועי צמיחה מקומיים ורתימת המנהיגות העירונית – בעירייה, במוסדות הקהילתיים ובקהילת העסקים. וכך, בשלב הראשון, תחת הנהגתו של ראש העיר, אילן שוחט, וצוותו, נוסח חזון לעשור הקרוב, שקובע יעד של קפיצת מדרגה באיכות החיים בצפת כך שהיא תזנק בדירוג הארצי מהעשירון השלישי לעשירון השישי לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יעד זה יושג באמצעות טיפוח אשכולות כלכליים, אזרחיים ועסקיים סביב הנכסים הייחודיים של העיר, מצד אחד, והכלת הנטל הייחודי שלה, מצד שני. תנאי הכרחי למימוש חזון זה הוא רתימת ההנהגה המקומית שמובילה את המוסדות הקהילתיים המרכזיים כגון בתי הספר, המרכזים הקהילתיים ומרכזי הצעירים. גישה זו מבוססת על האסטרטגיות שפיתחה ראוּת, בשותפות עם גורמים מובילים נוספים, לקידום צמיחה מכלילה ולקידום קפיצות מדרגה אזוריות. כמובן שבהקשר כזה של שינוי חיובי עמוק במרקם העירוני, להקמת הפקולטה החמישית לרפואה ולמיזמים אחרים של הממשלה יש סיכוי רב יותר להצליח.

פירות המאמץ בצפת מתחילים להבשיל, וכבר בשנה הקרובה צפויה העיר להתקדם מעשירון השלישי לעשירון הרביעי. ואולם, מטרתה של ראוּת חורגת מהעיר צפת. שאיפתנו היא לזקק עקרונות וקווים מנחים להזנקת ערים ועיירות בישראל, שניתן ליישמם בעשרות מקומות נוספים, ובכך להניע עשרות מנועים מקומיים לטובת קפיצת המדרגה הלאומית.