תו מידות לאפקטיביות
עוד בנושא

תו מידות לאפקטיביות

מידות היא החברה לתועלת הציבור המבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום

חמש השאלות של מידות* הן שאלות שכל עמותה אפקטיבית יודעת לענות עליהן:
1. מהי הסוגייה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
2. מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
3. מהם ההישגים שלכם?
4. איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
5. מה אתם לומדים וכיצד אתם משפרים את פעילותכם?

מתוך אתר מידות:

התשובות לשאלות אלה מעידות, לתפיסתנו, על מוכוונותכם לאפקטיביות ולהשפעה חברתית. מידות סבורה כי לעמותה שיש בידה תשובות מנומקות וברורות לשאלות אלה יש סיכויים טובים להיות אפקטיבית ולהשיג את ההשפעה החברתית הרצויה.

* השאלות מבוססות על עבודתם של עמיתינו בארגון הבריטי(New Philanthropy Capital (NPC, כפי שהוצגה במאמרם Talking About Results.

לקריאת התשובות של מוכן ראוּת, אנא לחצו כאן.