להקדים תרופה למכה - היערכות למשבר כלכלי עתידי

כחלק מהערכות משרד התמ"ת למשבר כלכלי עתידי התבקש מכון ראוּת לגבש תובנות בנושא ולהציגן בפני השולחן העגול לפיתוח אזורי כלכלי. עיקר ההמלצות: פיתוח והטמעה מקדימה של כלי התמודדות, בשיתוף כלל מחזיקי העניין עשוי לסייע להפוך את המשבר להזדמנות לשינוי.

רקע

השולחן העגול התלת מגזרי לפיתוח אזורי כלכלי הוקם בשנת 2011 לצורך קידום פיתוחם של אזורי הפריפריה בישראל בראיה רב מגזרית המערבת את הממשלה, המגזר העסקי וארגוני החברה האזרחית. השולחן מובל על ידי המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת, נציגי המגזר העסקי בהובלת התאחדות התעשיינים ונציגי המגזר השלישי בהובלת מכון ראוּת, ומופעל על ידי "שיתופים". בין מסמכי היסוד של השולחן נמצאת המסגרת התפיסתית לקפיצת מדרגה באזורי הפריפריה בישראל.

הקשר: המשק תחת לחץ כפול

בחודשים האחרונים מופיעים אינדיקטורים הולכים ומתרבים להאטה כלכלית בישראל ובעולם - דוגמת הורדת תחזית צמיחת המשק ותחזית הצמיחה העולמית ל- 2012. זאת לצד התמשכותה של המחאה החברתית בארץ ובעולם, המפעילה לחצים נוספים על הממשלה והמגזר העסקי.

לאור התפתחויות אלו ביקש מנכ"ל משרד התמ"ת מהשולחן העגול לגבש המלצות להערכות למשבר המתקרב. הן בהקשר של השפעתו הכוללת על החברה והכלכלה בישראל והן בהקשר של השפעת המשבר על הפריפריה.

במסגרת היערכות זו, הוזמן מכון ראוּת להציג נקודות להתייחסות. בחרנו להתמקד בהשפעות של המשבר על שוק העבודה כמרכיב מרכזי ביכולת של המשק להתאים עצמו לתנאים המשתנים בשוק הגלובלי.

עיקרי ההמלצות:

  • יש לנצל את המשבר להטמעת שינויים תשתיתיים המשפרים את תחרותיות המשק בטווח הארוך - בעת משבר קיימת נטיה טבעית להכלתו באמצעות צמצום הנזקים המיידיים ככל הניתן. אולם, משברים יכולים להיות הזדמנות להטמיע שינויים תשתייים, כגון חיזוק חוליות חלשות במשק, כיוון שהם מכריחים את כל בעלי הענין להתגמש לטובת שיפור תחרותיות המשק. בשוק העבודה למשל, כדאי להטמיע שינויים נדרשים ביחסי העבודה במשק, או לעודד הכשרות מקצועיות והסבה למקצועות נדרשים בזמן שהביקוש לעובדים נמוך יחסית וניתן להקדיש זמן להכשרה.
  • אין לחכות לשיא המשבר - להפעיל מראש כלים ותוכניות התמודדות - הנסיון הבינלאומי מראה כי כלים שהוטמעו בשגרה הפכו להיות אפקטיביים יותר בשיאו של המשבר לאחר ששופרו תוך כדי הפעלתם. בנוסף, נקודות הכניסה והיציאה ממשבר אינן ברורות - למעשה, "שגרת משבר" גלובלית מתמשכת כבר החל מ- 2008. לכן, כדאי לבנות ולהפעיל כבר היום כלים ותוכניות שישרתו את המשק הן בשגרה והן במשבר.
  • יש לשלב את העובדים בשיחה - כדי להטמיע שינויים משמעותיים בשוק העבודה יש צורך במעורבות כלל בעלי העניין, ובפרט העובדים.

לצפיה במצגת מכון ראוּת לקראת הערכות למשבר - לחצו כאן.

לצפיה בטבלה השוואתית המתארת כלי התמודדויות של מדינות שונות עם משבר בשוק העבודה - לחצו כאן.

לצפיה במצגת שהוצגה בשולחן העגול המורחב - לחצו כאן.