מעמדה התחרותי של ישראל

מסמך זה בוחן את ביצועיה של ישראל במדד התחרותיות העולמי בעשור האחרון. אמנם על פני השטח נדמה כי ישראל מובילה בחדשנות אולם מצבה הנוכחי, המבוסס על תשתית חלשה למדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית, מגביל את יכולתה לחולל קפיצת מדרגה.

תקציר

חזון ישראל 15 קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן.1 חזון זה מנחה את מכון ראוּת בתחום הכלכלי והחברתי.

מימוש חזון ישראל 15 כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות בעולם. קפיצת מדרגה היא תהליך של צמיחה מואצת לאורך זמן אשר פירותיה מתחלקים בין שכבות האוכלוסייה, תוך שמירה על המשאבים הקיימים לטובת הדורות הבאים.2

היכולת לחולל קפיצת מדרגה באיכות החיים תלויה ביכולתו של משק לקדם מדיניות פיתוח תחרותית, שתאפשר לו להתחרות על הון אנושי ועל השקעות בזירה הגלובלית מול מדינות מובילות. מדיניות פיתוח מבוססת בראש ובראשונה על חדשנות אשר נשענת על גמישות ושקיפות (ר' להלן).3 מדיניות זו תומכת ביצירת מרחב פעולה המעודד יזמים ועסקים לחפש כיווני התפתחות עתידיים למשק.

על מנת לאפיין את מעמדה התחרותי של ישראל בהקשר זה, ניתחנו את הביצועים במדד התחרותיות העולמי4 של מדינות מובילות שהגיעו לרמת חיים גבוהה (במונחי תוצר לנפש), של מדינות מאיצות שמשפרות לאורך זמן את רמת החיים של תושביהן. תוצאות הניתוח הן:

  • למדינות המובילות (סינגפור, הונג קונג ואירלנד) יש מכנה משותף של השקעה במשתנים הכלולים במרכיבי חדשנות, גמישות ושקיפות. בנוסף זיהינו השקעה במשתנים של תשתיות פיזיות והון אנושי, המהווים תנאי סף למדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית.
  • למדינות המאיצות (טאיוואן, דרום קוריאה וסלובניה) אין מכנה משותף ברמת המשתנה אבל הן ממקדות את ההשקעה שלהן במשתנים הכלולים במרכיבים הנ"ל בהתאם להקשר הייחודי שלהן.

לעומת זאת, ניתוח ביצועיה של ישראל מלמד כי:

  • בעוד שישראל מובילה בחדשנות, בחינת ביצועיה בעשור האחרון מלמדת על מגמת שחיקה ביתרונה היחסי.
  • ביצועיה של ישראל נמוכים באשכולות המשתנים של גמישות ושקיפות. בנוסף, בתקופה הנבחנת היו ביצועיה של ישראל נמוכים גם באשכולות של הון אנושי ותשתיות פיזיות.

המסקנה: ישראל אינה ערוכה לקפיצת מדרגה; אמנם על פני השטח נדמה כי ישראל מובילה בחדשנות אולם מצבה הנוכחי, המבוסס על תשתית חלשה למדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית, מגביל את יכולתה לחולל קפיצת מדרגה.

למסמך המלא לחץ כאן


1 להרחבה ר': אתר ישראל 15.

2 ר': מסמך מכון ראוּת: עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה - גרסה ב'.

3 הגדרת המושגים חדשנות, גמישות ושקיפות מופיעה בהמשך.

4 להרחבה ר': תוצר מכון ראוּת מדד התחרותיות העולמי.