עדכון אימפקט מרץ - אפריל, ישראל 15

לצד המאמצים המתמשכים בתחום פיתוח אזורי והכללה, תחום ישראל 15 החל בחודשים האחרונים בפרויקט חדש בנושא 'קהילות' ותרומתן למימוש חזון ישראל 15.

הצוות לפיתוח אזורי עסק בחודשיים האחרונים בשלושה מאמצים עיקריים: המשך קידום אסטרטגיית האימפקט להנחלת התפיסה לפיתוח אזורי; המשך פיתוח הידע בנושא התנאים הדרושים להבטיח שמגה-פרויקט מחולל קפיצת מדרגה אזורית; וטיפוח מערכות היחסים עם השותפים שלנו בתמ"ת ובאלכא-ג'וינט.

צוות ההכללה עסק בחודשיים האחרונים בהשלמת פיתוח הידע בדגש על מרחב ציבורי מקומי שיכולותו לחלץ אזרחים ממעגל העוני וכן בבחינת אפשרויות למהלכי אימפקט עתידיים.

מאז הושק פרויקט 'קהילות' במכון ראות לפני כשלושה חודשים, הצוות עסוק באינטנסיביות במיפוי מגמת הקמת קהילות חדשות בישראל ובחינת השלכותיה למימוש חזון ישראל 15 והבאת קפיצת מדרגה באיכות החיים של כלל תושבי המדינה.

לדו"ח המלא לחץ כאן