שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל: מאפיינים וחסמים

עבודה זו של המכון הישראלי לתכנון כלכלי עוסקת בפערים הכלכליים בין המגזר הערבי והיהודי בישראל ובמקורותיהם, תוך התמקדות בפערי ההשכלה והתשתיות, וממליצה על מדיניות ממשלתית לסגירת פערים אלו.

מטרת עבודה זו הינה לבחון את האפשרויות לקידום ושילוב כלכלי של המגזר הערבי בכלכלת ישראל, באמצעות ניתוח המאפיינים והחסמים הקיימים היום במגזר הערבי. האוכלוסייה הערבית מונה כיום כ-20% מכלל אוכלוסיית ישראל והיא מהווה כ-15% מכלל משקי הבית. למרות זאת, ההכנסה מעבודה של משק בית מהמגזר הערבי נמוכה בכ-57% מהכנסת משק בית מאוכלוסיית הרוב. מצב זה יוצר נטל מס על אוכלוסיית הרוב, מחד, ובזבוז עצום של משאבים כלכליים, שלא מנוצלים, מאידך.

למסמך המלא לחץ כאן.