אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי

פרסום זה, בהוצאת מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט, מאגד שני מחקרים. הראשון עוסק בנושא עבודת נשים והשני, בתחום מדיניות הפנסיה. שני המחקרים קוראים לבחינת מדיניות הממשלה בתחומים הנסקרים.

אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט. בעריכת ד"ר רובי נתזון וזיו רובין.

  • מחקרם של גב' צמרת-קרצ'ר ומר רובין בוחן את מצב הביטחון הסוציאלי של נשים לאחר פרישתן מעבודה כפועל יוצא של מצבן בשוק העבודה. ע"פ המחקר, תוואי העבודה של נשים מושפע מהעובדה שהן מטפלות בילדים. זאת בשלושה מובנים המשפיעים על צבירתן באפיקי חיסכון פנסיוני – הקטנת צבירה עקב התנתקות נשים ממקומות העבודה בתקופת הטיפול בילדים קטנים, הכנסה נמוכה יותר בתקופת העבודה כתוצאה עקיפה של תקופות הטיפול בילדים, ופרישתן המוקדמת של נשים משוק העבודה. לאור זאת החיסכון הפנסיוני של נשים נפגע בהשוואה לגברים.
  • מחקרו של פרופסור כספי מקדם את היוזמה לאפשר לכל עובד ועובדת, המעוניינים בכך, להמשיך בעבודתם או להשתלב בעבודה בארגון אחר, לאחר הגיעם לגיל 67. העבודה מפרטת את הרציונל העומד מאחורי מטרה זו, מנתחת את התהליכים המרכזיים הנוגעים לעלייה בתוחלת החיים ורמת הבריאות של האוכלוסיה והרלוונטיות שלהם לפרויקט המוצע, ומציגה את הנתונים הדמוגרפים המאששים את "תזת התעסוקה" אלה כוללים נתונים על תוחלת החיים, תפיסת הבריאות העצמית של הקשישים, נתוני הכנסה, עוני, השכלה ודומיהם.
לחצו כאן למסמך המלא.