קווים מנחים להטמעת 'תרבות של מוכנות' במוסדות להשכלה גבוהה

להלן עקרונות מעשיים להטמעת 'תרבות של מוכנות' במוסדות להשכלה גבוהה.יתרונם של מוסדות אלו בשעת משבר הינו בכוח אדם איכותי ונגיש, מיקום בלב ערים ותשתיות אשר ניתן לרתום לטובת החוסן הלאומי.

יכולתו של העורף לצלוח משברים רחבי היקף, נעוץ ביכולתו לפעול בצורה עצמאית ובשיתוף פעולה בין מוסדות המדינה ובין ארגוני החברה האזרחית. לשם כך, נדרשת הטמעת 'תרבות של מוכנות' בקרב גופים אלו, ובגיבוש מערכת שותפויות כך שיפעלו כרשת חוסן אזרחית.

מוסדות ההשכלה הגבוהה הם חלק מרכזי מרשת החוסן ועליהם לפתח יכולות להתמודדות עם משברים, הן בפעילותם בקמפוס והן בתמיכתם בקהילה. כוח אדם נגיש ומיומן, מיקום גיאוגרפי מרכזי ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות הם רק חלק מחוזקות המוסדות להשכלה גבוהה אשר ניתן לגייס לטובת החוסן האזרחי בשעת משבר. הקווים המנחים שלהלן מציעים דרכים מעשיות לפיתוח 'תרבות של מוכנות' במוסדות אלו.

כלים לפיתוח 'תרבות של מוכנות' במוסדות להשכלה גבוהה

1. היערכות בקמפוס לחיזוק החוסן של הסגל והסטודנטים בעת משבר -

 • מיפוי העובדים והסגל הבכיר שצפוי להיות זמין בעת משבר (אינו משרת במילואים ולא נדרש לטפל במשפחתו בעת משבר). מומלץ להגדיר תפקידים ברורים לאנשי הסגל וליצור רשימת קשר שזמינה לכולם;
 • מתן כלים להיערכות משפחות עובדי האוניברסיטה - על מנת שבמשבר יוכלו העובדים להפנות את מאמציהם לצרכי המוסד, תוך ידיעה שמשפחתם מוכנה ומוגנת. ניתן להפיץ את חוברת המידע של פיקוד העורף להכנת המשפחה לחירום המופיעה באתר האינטרנט: http://www.oref.org.il/sip_storage/FILES/6/1036.pdf.
 • מיפוי סטודנטים וסגל ממוקצע שיהוו כוח משלים - מיפוי כוח אדם על בסיס תחומי ידע ויכולות מקצועיות (רפואה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, הנדסת בנייה, הנדסת מערכות ועוד). יש לתדרך את הסטודנטים והסגל שזוהה כיצד להגיב בפרוץ משבר בשעת הלימודים בתיאום עם אנשי המקצוע האחראיים לטיפול בנושא;
 • מינוי צוות משותף עם נציגי אגודת הסטודנטים - הצוות אמון על גיבוש עקרונות להיערכות הקמפוס ולהתנדבות הסטודנטים בקהילה בעת משבר;
 • הכשרות לסטודנטים תמורת נקודות זכות לתואר אקדמי - הצעת הכשרות בתחומים כגון: הגשת עזרה ראשונה, חילוץ והצלה, כיבוי אש, טיפול באוכלוסיות מיוחדות בשעת משבר ועוד; יצוין, כי פיקוד העורף מסייע, ללא עלות כספית, בהדרכה ובאימון בעלי תפקידים בשעת חירום. לתיאום הדרכה ניתן לפנות בטלפון 1207 או בכתובת http://www.oref.org.il/720-he/HAGA.aspx. כמו כן, הקואליציה הישראלית לטראומה מציעה הכשרות בתחום הסיוע הנפשי בזמן חירום. ניתן לתאם בטל' 02-6722618/9, http://www.itc.org.il/.
 • סטודנטים זרים: מתן הדרכות והקמת מערך סיוע מיוחד - הנגשת חומרי הסברה בנושא ההערכות לחירום לסטודנטים שאינם דוברי עברית; מתן הכשרות מיוחדות לסטודנטים שמהווים רכזים חברתיים של תכניות לסטודנטים זרים;
 • מעונות הסטודנטים: הכשרת, תרגול, היערכות לקליטת משפחות - מינוי הוכשרת נאמני ביטחון מקרב הסטודנטים, תרגול פינוי המעונות, שילוט למרחבים מוגנים, הגדרת מקומות לקליטת אוכלוסייה במידה והמעונות יישארו ריקים בשעת חירום ועוד;
 • מינוי נאמני התגוננות אזרחית בהתאם להנחיות פיקוד העורף על מנת שיהוו כוח מוביל להיערכות הקמפוס לשעת חירום; לתיאום הכשרות לממוני התגוננות אזרחית מטעם פיקוד העורף ניתן לפנות לטלפון 1207 או 08-9784128;
 • הכנת מנגנוני תקשורת (טכנולוגיים ואחרים) להעברת מסרים לסטודנטים בעת משבר - הכנת תשתיות טכנולוגיות (רדיו של הקמפוס, מערך תקשורת ב-sms, אתר אינטרנט של המוסד האקדמי ועוד) להעברת מסרים בעת חירום. ניתן להגדיר כי כל ראש חוג אחראי ליצור קשר עם תלמידיו בעת משבר באמצעות הפעלת מערך המרצים, וללא תלות מהותית באמצעי תקשורת טכנולוגיים שעשויים לקרוס בעת משבר;
 • השתתפות הקמפוס בתרגילי חירום מקומיים ולאומיים - פיתוח מיומנויות ותרגול הסטודנטים והסגל לתגובה לשעת חירום, בשיתוף עם הרשות המקומית ופיקוד העורף;
 • ברית בין מוסדות אקדמיים לצורך למידה וסיוע הדדי בעת משבר - קידום פרויקטים משותפים ללמידה ממודל ההערכות הקהילתית לשעת חירום של אוניברסיטת בן-גוריון או קמפוס ספיר. יצירת בריתות לסיוע הדדים בין קמפוסים השוכנים באזורים גיאוגרפיים שונים במדינה;
 • הערכות להמשך פעילות אקדמית בשעת חירום - לקראת האפשרות שהמשבר יימשך זמן רב, יש לבחון מבעוד מועד אמצעים להמשך הפעילות האקדמית כגון הוראה מתוקשבת ועוד;
 • אירועי תרבות וחברה בקמפוס: פלטפורמה ליצירת תודעה של מוכנות - אירועי תרבות כגון אירועי פתיחת שנת הלימודים, יום הסטודנט או במהלך תרגילי חירום לאומיים, יכולים לשמש פלטפורמה להפצת מידע על מוכנות הקמפוס.

2.היערכות לתמיכה בקהילה -

 • טיפוח קשר ישיר עם רשות החירום הלאומית (רח"ל), האחראית לסנכרן את הפעילות של המגזר השלישי והעסקי בקהילה בעת חירום. ניתן ליצור קשר בטלפונים 03-6976401, 03-6976816;
 • יצירת תקשורת רציפה עם גורמים רלוונטיים ברשויות המקומיות - מיסוד קשרים בשגרה עם המחלקות לשירותים חברתיים/חינוך/שפ"ח ועם רכזי המתנדבים ברשויות המקומיות לטובת פעילות משותפת בחירום.
 • ניתן למפות מראש מהן התשתיות הפיזיות, היכולות הטכנולוגיות והיכולות הלוגיסטיות שניתן יהיה להנגיש לטובת הרשות המקומית, כגון כוח אדם מקצועי, מתנדבים, מקלטים, מטבחים, כלי תחבורה ועוד;
 • הסדרת ביטוח לסטודנטים המתנדבים בעת חירום - במידת הצורך, יש להסדיר ביטוח לפעילות המתנדבים בחירום באמצעות רכז המתנדבים ברשות המקומית;
 • יצירת שיתוף פעולה מראש עם עמותות וארגונים קהילתיים שנמצאים בסביבת הקמפוס - ניתן לתאם מראש את הסיוע שיינתן לעמותות/ מתנ"סים/ גני ילדים/ בתי אבות שנמצאים בסביבת הקמפוס. מומלץ גם לתאם מראש כיצד תפעל תכנית פר"ח להתנדבות סטודנטים בעת משבר. בנוסף, יש לבחון כיצד ייראו שיתופי הפעולה הקיימים בין חוגים אקדמיים ומחלקות משפטיות לבין עמותות בעת משבר.
 • הגדרת תשתיות שניתן להציע כתמיכה בקהילה בשעת חירום - מרחבים מוגנים, מערכות תקשורת (רדיו של הקמפוס), אולמות כנסים, מטבחים ועוד. כך לדוגמא ניתן להגדיר מרחבים מוגנים אשר צפוי כי יהיו ריקים בעת חירום לטובת הציבור הרחב ועוד.

3.מחקרי סטודנטים (עבודות גמר) וסגל בנושא חוסן ומוכנות אזרחית למשבר - מומלץ לעודד מחקרים ועבודות גמר בתחום החוסן והמוכנות האזרחית (home-land security), בחוגים טכנולוגיים ובמדעי החברה והבריאות.

מינוף תרגיל החירום השנתי לקידום 'תרבות של מוכנות'

השנה ייערך תרגיל חירום לאומי בין ה-26 ל-30 ביוני 2011. מומלץ לחשוב כיצד ניתן לנצל את הפלטפורמה של התרגיל על מנת למנף את המאמצים לפתח 'תרבות של מוכנות' בסביבת הקמפוס. להלן מספר רעיונות:

 • השתתפות בתרגיל החירום המנוהל על-ידי רשות החירום הלאומית (רח"ל). לתיאום מראש: 03-6976401, 03-6976816;
 • שת"פ עם הרשות המקומית לצורך תרגול הסיוע שיינתן לגורמי העורף ע"י הקמפוס בעת חירום דוגמת סיוע באיוש מוקד 106, שימוש במתקני הקמפוס ועוד;
 • קיום ישיבה שנתית עם העמותות וארגונים חברתיים שנמצאים בסביבת הקמפוס להסדרת התמיכה ההדדית בעת משבר - כאמור, שיתוף פעולה ותמיכה בקהילה יכולה להיות באמצעות תגבור מערכות תקשורת, תגבור כוח אדם, תמיכה לוגיסטית - דוג' שימוש במבנים ציבוריים, משאבים כספיים ועוד. מומלץ למפות את צרכי העמותות ויכולות המוסד להשכלה גבוהה מבעוד מועד על מנת לתאם פעילות משותפת;
 • קיום ישיבה משותפת עם נציגי משאבי אנוש, ביטחון, קשרי חוץ, נציגי אקדמיה במקצועות הרלוונטיים ונציגי אגודת הסטודנטים לתיאום ההערכות בקמפוס לשעת חירום ומדיניות התמיכה בקהילה;
 • יריד מעורבות חברתית בעת משבר - יריד מעורבות חברתית - במה לעמותות וארגוני מתנדבים בהם ניתן להתנדב בעת משבר;
 • הפצת מידע לכלל הסטודנטים והעובדים עם מידע על להתמודדות במצבי משבר;
 • הקמת דוכן לחלוקת ערכות מגן לנוחיות ציבור הקמפוס והסביבה;
 • הכשרות והדרכות לכל בעלי התפקידים ספציפיים מקרב העובדים והסטודנטים - בתחומים כגון עזרה ראשונה, כיבוי אש, חילוץ והצלה, מודעות ונטרול חומרים מסוכנים, הכנת המשפחה למצבי משבר, תמיכה נפשית והתערבות ראשונית בטראומה. ראו לעיל פרטים לתיאום הדרכות והכשרות באמצעות פיקוד העורף או גופים אחרים.

תודות

פיקוד העורף, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה של ניו-יורק, הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראוּת מודים למומחים שתרמו באופן מיוחד לגיבוש נייר זה (לפי סדר א"ב):

ד"ר לימור אהרנסון-דניאל, אוניברסיטת באר שבע

גב' מירי אורן, מכללת אפקה

מר מאיר אלרן, המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)

מר עמרי אריאב, אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי, הרצלייה

ד"ר אבי ביצור, מכללת בית ברל

מר אייל הראל, המועצה לביטחון לאומי

מר נעם ויצנר, התאחדות הסטודנטים בישראל

פרופ' מולי להד, מרכז משאבים, מכללת תל-חי (מנחה מטעם הקואליציה הישראלית לטראומה)

מר יוסי מלכה, מנכ"ל מכללת תל-חי

ד"ר זוהר רובינשטיין, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' מל רוזנברג, מכללת אפקה

ד"ר מיכל קומם, מכללת ספיר

סוף.