חזון חדש עבור יחסי ישראל והעולם היהודי

במשך העשורים האחרונים, אנו עדים להתרחקות מתמשכת בין ישראל והעולם היהודי. איפיון מגמה זו ומתן מענה הולם עבורה חינויים עבור עתידו וחוסנו של העם היהודי.

מסמך זה מציע חזון חדש עבור עתיד היחסים בין ישראל לעולם היהודי מנקודת מבט ישראלית. המסמך ממפה את טיבו של ה'חוזה הבלתי כתוב' אשר עמד במרכז יחסים אלו, ומנתח את התמורות אשר התרחשו במהלך העשורים האחרונים - תמורות להן השפעה רבה על מערכת היחסים הקיימת, על האתגרים וההזדמנויות אשר היא טומנת בחובה. לבסוף, המסמך מציע חזון חלופי והמלצות לפעולה אשר נועדו להבטיח את חוסנו של העם היהודי בדורות הבאים.

למסמך המלא, לחצו כאן