עדכון אימפקט חודשים אוגוסט-אוקטובר: צוות פיתוח אזורי

הצוות לפיתוח אזורי פרסם מסגרת תפיסתית העוסקת באתגר פיתוח הפריפריה כחלק מחזון ישראל 15. המסמך מציע אסטרטגיה לזיהוי ומינוף נכסים באזורי הפריפריה, על מנת ליצור מנועי צמיחה תחרותיים ברמה הגלובלית.
לדו"ח המלא על פעילות הצוות לחץ כאן