קשרים וגשרים: הון חברתי ועוני

טיפול בפערים חברתיים מחייב שילוב בין שינויים כלכליים ובין שינויים חברתיים. מאמר זה של הבנק העולמי דן בחשיבות שני היבטים של הון חברתי למדיניות של טיפול בעוני: קשרים בין קבוצות חברתיות ואינטראקציות בין מוסדות פורמאלים ובלתי פורמאליים.

Deepa Naryan, Bonds and bridges: Social Capital and Poverty, Poverty Group,World Bank, July, 1999

למאמר המלא לחץ כאן