עדכון אמפקט חודש יולי: צוות ישראל 15

הצוות הכלכלי-חברתי המשיך בפיתוח הידע בנושא הזיקה בין פערים חברתיים ועוני לבין אתגר קפיצת המדרגה של ישראל. בנוסף, הצוות, יחד עם הצוות לפיתוח אזורי, החלו בפרויקט חדש בנושא התחרותיות הלאומית בשיתוף עם המכון הישראלי לתכנון כלכלי.

למסמך המלא, לחץ כאן.