התפקיד של הון חברתי ביצירת הון אנושי

המאמר דן בהון חברתי- ביטוייו והתנאים המבניים להיווצרתו. בהמשך, המאמר בוחן כיצד הון חברתי משפיע על נשירה של תלמידים מביה"ס התיכון. מקרה המבחן מציג כיצד הון חברתי משתלב בפרדיגמת 'הפעולה הראציונלית'.

James.S.Coleman, "Social capital in the Creation of Human Capital", AJS volume 94, University of Chicago, 1988.

למסמך המלא (באנגלית) לחצו כאן