עדכון אימפקט חודש יולי: צוות פיתוח אזורי

הצוות לפיתוח אזורי מפתח מסגרת תפיסתית חדשה לפיתוח אזורי בישראל, בדגש על אזורי הפריפריה. המסמך עוסק באתגר זיהוי ומינוף נכסים באזורים אלה כך שייווצרו מנועי צמיחה שהינם תחרותיים ברמה הגלובלית.

לדו"ח המלא על פעילות הצוות לחץ כאן