תנועת ה-BDS מקדמת דה-לגיטימציה למדינת ישראל

גל ביטולי המופעים בארץ של אמנים בינ"ל מובילים והקריאות הגוברות בעולם להחרים את ישראל, מובל ע"י תנועת ה- BDS, אשר במסווה של תנועה ליברלית הומניטרית, מקדמת דה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. גיליון זה חושף את 'פרצופם האמיתי' של הזרזים של תנועת ה-BDS.

גיליון זה של 'מראות' חושף את 'פרצופם האמיתי' של הזרזים[1] של תנועת ה-BDS) Boycott, Divestment & Sanctions) נגד ישראל, אשר במסווה של קידום לכאורה של זכויות אדם, משפט בין-לאומי, שלום וצדק, מקדמים בפועל דה-לגיטימציה למדינת ישראל באמצעות חתירה מפורשת או משתמעת תחת זכותה להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית.

מאז מבצע עופרת יצוקה בינואר 2010, התרבו בזירה הבין-לאומית מאמצים של ארגונים לא ממשלתיים לקדם חרמות, סנקציות ומניעת השקעות בישראל. מאחורי הניסיונות לבודד את ישראל עומדת תנועת ה-BDS - ארגון גג רשתי אשר מורכב מארגונים לא ממשלתיים הקשורים ביניהם בקשרים רופפים. פעילותם של אנשי התנועה - הכוללת הפעלת לחץ על אינדיבידואלים כדי לקדם חרמות כלכליות ותרבותיות נגד ישראל, על ארגונים ומוסדות כדי להסיט השקעות מישראל, ועל ממשלות כדי לעודד סנקציות - מגיעה לשיא כעת לאחר אירועי המשט לעזה בתחילת יוני 2010.

לא מן הנמנע שרבים ואולי אף רוב תומכי ופעילי תנועת ה- BDS אינם תופסים את עצמם כדה-לגיטימטורים[2] ובאמת ובתמים שואפים למחות נגד מדיניות ישראל. דפוס זה הוא פועל יוצא של ניסיונם המוצלח של זרזי תנועת ה- BDS לצייר אותה כתנועה א-פוליטית ולשוות לה תדמית של תנועת זכויות אדם פרוגרסיבית במטרה לרתום את האליטות הליברליות באירופה ובצפון אמריקה ולשם גיוס תמיכה ציבורית רחבה.

ואולם בפועל, מסמך זה מצביע על כך שפעמים רבות מי שמוביל את תנועת ה-BDS הם דה-לגיטימטורים מובהקים אשר לעיתים מקדמים מפורשות הדה-לגיטימציה לישראל, אך לרוב משתמשים בתנועת ה- BDS כדי לקדם אותה בצורה משתמעת ע"י תמיכה בזכות השיבה, השוואה בין ישראל לבין האפרטהייד, מיקוד ביקורתם רק בישראל (singling out) וחבלה בשיתופי פעולה ישראליים ופלסטיניים. מבחינת מחוללי תנועת ה- BDS, גם חרמות חלקיות או סלקטיביות משרתות את מטרת הדה-לגיטימציה.

ר' גם מסמך מכון ראות אתגר הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל: יצירת חומת אש מדינית.

מבנה המסמך:

 • רקע
 • תנועת ה- BDS מציירת עצמה כלא פוליטית
  • הסוואת ה- BDS ככלי מחאה פרוגרסיבי
  • BDS: כולם מוזמנים (גם ציונים)
 • בפועל, תנועה ה- BDS מקדמת דה-לגיטימציה
  • מחוללי התנועה הם דה-לגיטימטורים מובהקים
  • תנועת ה- BDS מקדמת מפורשות את זכות השיבה
  • BDS בשירות מיתוגה של ישראל כאפרטהייד
  • BDS - רק בישראל (Singling Out)
  • BDS מחבלת בשיתופי פעולה ישראליים-פלסטיניים
 • גם BDS חלקי או סלקטיבי משרת את המטרה

למסמך המלא לחצו כאן