מפגש שולחנות עגולים לרשת חוסן אזרחית

מסמך זה מפנה לקווים מנחים להטמעת 'תרבות של מוכנות' בחברה האזרחית ובמגזר העסקי לקראת משברים ארציים. קווים מנחים אלו הם תוצר המסמך 'רשת חוסן אזרחית', שנכתב על-ידי הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראוּת, וגובשו בשיתוף פיקוד העורף ועשרות מומחים נוספים.
כמאה נציגים מארגונים בולטים במגזר העסקי ובחברה האזרחית השתתפו ב-25 למרץ במפגש שולחנות עגולים בנושא הטמעת 'תרבות של מוכנות' למשברים ברשת החוסן האזרחית, שנערך בבית נט"ל בתל אביב.

בין המשתתפים: נציגים מתאגידים עסקיים כגון: סלקום, בנק לאומי, שטראוס וקבוצת פישמן; נציגים מעמותות חיוניות למשברים כגון עלם, ויצ"ו, אקי"ם, יד שרה; נציגים ממוסדות השכלה גבוהה; נציגי גופי פילנתרופיה; נציגי ארגוני מתנדבים ותנועות נוער.

המפגש, שאורגן בשיתוף פעולה בין פיקוד העורף, הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראוּת, הינו תוצאה של עבודה משותפת - 'רשת חוסן אזרחית - חוסן לאומי ומקומי בישראל' שזיהתה שבמקרה של משבר בהיקף ארצי עלול להיווצר פער בין הצרכים והציפיות של האוכלוסייה לבין היכולות של גופי המדינה האמונים על העורף. לכן, לצד הפעולות שמובילה הממשלה לחיזוק מערך העורף, יש צורך בארגון מחדש של החברה הישראלית כ'רשת חוסן אזרחית' שמבוססת על 'תרבות של מוכנות' למשברים.

במפגש התחלקו המשתתפים לשישה שולחנות עבודה ובהם דנו, על בסיס טיוטה קיימת, בקווים המנחים להטמעת 'תרבות של מוכנות', בדגש על הדרכים בהן ניתן להביא לשיתופי פעולה בין-מגזריים. כמו כן דובר על הפעולות אותן ניתן לבצע לקראת תרגיל החירום הלאומי 'נקודת מפנה 4' ב- 23 במאי בכדי להביא לגיבוש 'רשת החוסן האזרחית'. הערות המשתתפים לטיוטות הקווים המנחים עובדו לגרסה סופית של הקווים המנחים.

לקווים המנחים עבור המגזר העסקי לחצו כאן.

לקווים המנחים עבור העמותות החיוניות לחצו כאן.

לקווים המנחים עבור גופי הפילנתרופיה לחצו כאן.

לקווים המנחים עבור מוסדות ההשכלה הגבוהה לחצו כאן.

לקווים המנחים עבור ארגוני המתנדבים ותנועות הנוער לחצו כאן.