יחסי עבודה בעידן של תמורות

נייר עמדה זה בוחן את מערכת יחסי העבודה בדגש על בחינת תפקידם של מוסדות בשוק העבודה. ניתוח זה כולל את ארגוני העובדים והמעסיקים אך גם את חקיקה, מוסדות אכיפה, הסדרי תיאום אשר אינם עולים כדי יחסים קיבוציים פורמליים.

המכון הישראלי לדמוקרטיה, יחסי עבודה בעידן של תמורות, הכנס הכלכלי השניים -עשר, יולי 2004.

הנייר בוחן אתגרים ופתרונות במערכת יחסי העבודה בישראל, לאור התמורות של המעבר למשק פתוח בזירה הגלובלית.

מערכת יחסי עבודה מושתתת על הסכמה משותפת. זו איננה הסכמה השוללת קיומם של סכסוכים. נהפוך הוא, מושג הקונפליקט הוא חלק אינטגרלי ממערכת יחסי עבודה. ההסכמה היא הסכמה בסיסית על כללי המשחק המאפשרים למערכת יחסי העבודה לאתר את הפתרונות מתוכה. במילים אחרות – במערכת תקינה ישנה הסכמה על כיצד משיגים הסכמות בהינתן ניגודי האינטרסים המובנים בה. כשם שמערכת ייצור צריכה אמצעים כדי להתגבר על חוסרים בחומרי גלם, תקלות בפס הייצור וגורמים מזעזעים אחרים, כך גם מערכת יחסי העבודה. מערכת יחסי עבודה נכנסת לחוסר יציבות כאשר מערך הנורמות הקיים איננו יכול להתמודד עוד עם הקונפליקט.

למסמך המלא, לחצו כאן.