השכלה והכשרה מקצועית בגרמניה

ההכשרה המקצועית בגרמניה לא מצליחה לצור שיווי משקל בין גמישות וביטחון בשוק העבודה

Günter Kutscha, General Education and Initial Vocational Training in Germany The "Flexicurity Route" of Modernization under Aspects of Flexibility, Transferability and Mobility

נייר עבודה זה מתאר את הבעייתיות במדיניות ההכשרה המקצועית בגרמניה. מדיניות זו לא מצליחה ליצור שווי משקל בין גמישות וביטחון לשוק העבודה למרות זה היה יעדה המרכזי.

החוקרים מציעים כפתרון לבטל את ההפרדה הקיימת בין הכשרה מקצועית לחינוך מקצועי בגרמניה. מהלך זה יאפשר להכשרה המקצועית להגשים את יעדה כגורם הכרוך יחדיו גמישות וביטחון בשוק העבודה.

למאמר המלא (באנגלית) לחץ כאן.