דוקטרינת הדאחייה

המושג דוקטרינת הדאחייה מתאר את האסטרטגיה של צה"ל שגובשה לאחר מלחמת לבנון השניה שתכליתה הוא שימוש לא פרופורציונלי באש אווירית וארטילרית נגד מה שנדמה כמודל לחימה חדש של החמאס והחזבאללה.

רקע

דוקטרינת הדאחייה התפתחה לאחר סיום מלחמת לבנון השנייה ומה שנתפס ככישלון צה"ל לנצל את היתרון הצבאי הברור שלו מול מערך לוחמי החזבאללה.

השימוש בעצמת אש ותמרונים מהירים של כוחות חי"ר ושריון יחד עם טקטיקת 'מצוד והריסה' של משגרים בודדים נתפסה כלא יעילה במניעת ירי טילי ורקטי על ריכוזי אוכלוסין ופגיעה בחיילי צה"ל.1 הדוקטרינה התגבשה לנוכח מה שנתפס כהתפתחות מודל חדש של לחימה א-סימטרית מצד ארגוני מערך ההתנגדות, ובראשם חזבאללה וחמאס. בהקשר הזה, ההפצצות המסיביות על שכונת דאחייה בדרום לבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה נראו כמודל רלוונטי יותר להתמודדות מולם.

מאפיינים

על פי דוקטרינת הדאחייה, המטרות שנגדן מפעיל צה"ל כח לא פרופורציונלי יכולות לנוע על הקשת שבין הכפרים בהם פועלים משגרי טילים ורקטות2, בין המרכזים הפוליטיים, החברתיים או הדתיים של מערך ההתנגדות3, לבין התשתית האזרחית של הישות הפוליטית מתוכה מערך ההתנגדות פועל.4

דוקטרינת הדאחייה שונה בכמה פרמטרים מאופן פעולתו של צה"ל עד כה:

  • תחת שימוש בתמרוני קרקע, דוקטרינת הדאחייה גורסת שימוש בעצמת אש מסיבית, בעיקר מהאוויר.

  • תחת מצוד אחר משגרים בודדים של טילים ורקטות, דוקטרינת הדאחייה מתמקדת בירי אש מסיבי כלפי האזור ממנו בוצע הירי.

  • תחת חתירה להכרעה ולהכנעה, דוקטרינת הדאחייה מתמקדת בהרתעת האויב. ההנחה היא כי איום בהרס כלכלי ופיזי מסיבי של תשתיות עשוי ליצור חיץ בין האוכלוסיה המקומית לארגוני מערך ההתנגדות.

מקורות

גיורא איילנד, INSS עדכן אסטרטגי המטרה: לבנון 11/2008.

יוסי קופרווסר, INSS מלחמת לבנון השלישית: המטרה - חיזבאללה, 10/2008.

גבריאל סיבוני, INSS כח לא פרופורציונלי: קונספט התגובה הישראלי לאור מלחמת לבנון השניה (אנגלית), 10/2008.

ראיון עם גידי אייזנקוט, YNET, 05/10/2008.

עמוס הראל, הארץ, 10/05/2008.

זאקי שלום, INSS: מדיניות התגובה החדשה של צה"ל אל מול חיזבאללה: עד כמה היא מעשית? (אנגלית), 10/2008.1 ישנם מומחים צבאיים הטוענים כי מה שנתפס ככישלון בלבנון אינו נובע מכשלי דוקטרינת הפעלת הכח, אלא מאי יישומה או יישומה החלקי בלבד. ר' יהודה וגמן, YNET, 1/2/2009.

2 ראיון עם גדי אייזנקוט, YNET, 05/10/2008

3 גבריאל סיבוני, INSS כח לא פרופורציונלי: קונספט התגובה הישראלי לאור מלחמת לבנון השניה (אנגלית), 10/2008.

4 גיורא איילנד, INSS עדכן אסטרטגי המטרה: לבנון 11/2008.