עליית חשיבותו של המגזר הציבורי בניהול משברים

מאמר זה מתמקד בחשיבותו העולה של המגזר הציבורי בכל הקשור לניהלו משברים. ממצאי המחקר שמתפרסמים במאמר מראים כי במהלך השנים האחרונות הציבור מצפה ליותר מעורבות ממשלתית בתחום ניהול המשברים שתבוא לידי ביטוי בטרם, במהלך וגם לאחר כל אירוע משברי.

Naim Kapucu, Montgomery Van Wart, The Evolving Role of the Public Sector in Managing Catastrophic Disasters - Lessons Learned, Administration and Society No. 38, 2006

למסמך המלא בשפה האנגלית, לחצו כאן.