ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית

בעידננו, המגזר הציבורי הוא גורם מרכזי אך לא יחיד במאמץ לשפר את רווחתם של האזרחים. הממשלה הנבחרת היא שמציבה את החזון, מתווה את המדיניות ומספקת את הנחוץ לצורך מימושם, תוך עידוד יזמות וחדשנות ושיתוף כוחות נוספים בחברה, בהם ארגוני החברה האזרחית.

האגף לתכנון מדיניות, ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, משרד ראש הממשלה, 2008.

לחצו כאן, למסמך מלא.