פיתוח כלכלי קהילתי

פיתוח כלכלי קהילתי הוא שם כולל למגוון פעולות שנעשות על ידי הקהילה ופרטים בה כדי לתת מענה לאתגרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים מורכבים

הגדרה

פיתוח כלכלי קהילתי הוא פיתוח כלכלי מקומי1 אשר מתמקד בהשתתפות הפעילה של הקהילה בפיתוח ובהשלכות שנגזרות מכך על הקהילה.

רקע

קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית מורכבת הן מתהליכים שניזומים בממשלה והן מתהליכים שמובלים על ידי הרמה המקומית. פיתוח כלכלי קהילתי הוא אחת הדרכים להוביל פיתוח ברמה המקומית.

פיתוח כלכלי קהילתי מבוסס על התפיסה שאתגרים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, דוגמת אבטלה, עוני, הזנחה סביבתית ואובדן הקהילתיות, שלובים זה בזה, ומחייבים מתן מענה ברמת הקהילה. זאת, מכיון שהפתרון דורש שינוי בערכי הקבוצה ואין די בשינוי ערכי הפרט.2 כמו כן, הנחת העבודה היא שפתרונות המבוססים על הידע והניסיון המקומיים יהיו מועילים יותר. על כן, פיתוח כלכלי קהילתי מתמודד עם אתגרים אלה בצורה כוללת ומשתפת הנותנת מענה לפרט, לקהילה ולאזור.3

הפיתוח מבוצע בפועל על-ידי התארגנויות שמבוססות על גורמים ב"שטח". ההתארגנויות מצויות על הרצף שמתחיל בארגונים בעלי מטבע קהילתי פנימי4 (כמו ארגוני LETS), עובר בארגונים כלכליים ללא כוונות רווח (כמו עמותה או קואופרטיב) ומסתיים בארגונים עסקיים טהורים.5 ישנם ארגוני גג המשמשים רשת חברתית ומקור לייעוץ ולהפרייה הדדית של קהילות שמתמודדות עם אתגרים דומים.6

מטרות

פיתוח כלכלי קהילתי מקדם את המטרות האלה:

  • יוזמות לפיתוח כלכלי של חברי הקהילה למען הקהילה - קידום יוזמות לפיתוח כלכלי עסקי במטרה להגדיל תעסוקה, לצמצם עוני ולהיטיב את מצבה הכלכלי-חברתי של הקהילה.7 פיתוח כזה כולל בין השאר יזמות זעירה, סיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה, פיתוח ערוצי סחר הוגן ומתן אשראי פיננסי.8
  • פיתוח שמעודד יצירת קהילה ותחושת קהילתיות - יצירת פעולות שמגבירות את ההיכרות והקשרים בין חברי הקהילה, את תחושת הערבות ההדדית שלהם ואת נכונותם לשתף פעולה זה עם זה.9
  • השגת עצמאות כלכלית של הקהילה - פיתוח כלכלי קהילתי מעודד את בניית היכולת של הקהילה להסתמך על כושר הייצור שלה לסיפוק צרכיה ולהקטנת התלות שלה במוצרים או בשירותים שמיוצרים מחוץ לה.10 הרחבת מעגל העסקים הקהילתי מקטינה יבוא של מוצרים ושירותים, מצמצמת את הוצאת המשאבים מהקהילה החוצה ומאפשרת השקעה של הרווחים בקהילה.11 תוצאת לוואי לא רצויה של עצמאות כלכלית היא יצירת משחק סכום אפס, שבו הגדלת כושר היצור של קהילה אחת באה על חשבון היצור בקהילה אחרת.12

מאפיינים

רוב ארגוני הפיתוח הכלכלי הקהילתי מתאפיינים ב:

  • השתתפות פעילה של חברי הקהילה - חברי הקהילה מתארגנים, יוזמים ומנהלים בעצמם את המיזמים.
  • קבלת החלטות דמוקרטית - לכל חבר בקהילה שמשתתף במיזם יש קול אחד ויכולת שווה להשפיע על קבלת ההחלטות.
  • העדפה לקידום מטרות חברתיות וסביבתיות על פני הגדלת ההון והרווחים.13

תועלת מרכזית: הנמכת חסמי כניסה לשוק תחרותי

התועלת המרכזית שיוצרים ארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי היא הקלת ההשתלבות של פרטים חלשים במסגרות השוק החופשי. הארגונים משיגים תועלת זו באמצעות שלוש שיטות מרכזיות:

  • בניית יכולות שמגדילות את כח ההשתכרות העתידי - ארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי משקיעים בטיפוח היכולות של חברי הקהילה כדי להגדיל את הסיכוי שלהם להשתלב בשוק ולהגיב לתמריצים לשיפור בהמשך. בניית היכולות נעשית באמצעים כגון: הכשרות תעסוקתיות, הכשרות בניהול עסק, בשיווק ובמימון, הגדלת הנגישות למידע , הגדלת הנגישות למימון וגיבוש חזון.14
  • הנמכת רף הכניסה - מסגרות של פיתוח כלכלי קהילתי משמשות מעין חממות להנבטת עסקים בהן הדרישות ליעילות, לחדשנות או למקצועיות עשויות להיות סלחניות בהשוואה לשוק התחרותי הרגיל. לפיכך, הן יכולות לשמש מצע מיטבי להתחלת פעילות עסקית שעדיין אינה בשלה להתמודדות תחרותית.15
  • פיזור סיכונים בין שותפים רבים - שותפות בין קבוצה של קונים, מוכרים או בעלי עניין אחר מפזרת את הסיכונים הכרוכים בפעילות כלכלית בין המשתתפים. בכך היא מסירה מכשולים בפני השתתפות פעילה בשוק של פרטים מוחלשים שהסיכון הראשוני גבוה מדי עבורם.16 ישנן צורות רבות של שותפויות כלכליות, בינהן שותפות לרכישת שירותים משותפים17 וקואופרטיבים שחבריהם הם גם בעלי העסק.18


1 לפי הבנק העולמי, פיתוח כלכלי מקומי הוא תהליך בו חוברים הציבור, בעלי העסקים וארגוני המגזר השלישי כדי ליצור תנאים טובים יותר לצמיחה כלכלית ולעידוד תעסוקה. ראה: הבנק העולמי, פיתוח כלכלי מקומי.

2 מתוך שיחה (3/7/2008) עם מר סרג'יו ארזני מנהל תכנית Local Economic and Employment Development של ה- OECD.

3 הרשת הקנדית של הארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי (CCEDNet).

4 ארגוני Local Exchange and Trading System יוצרים מסגרת לסחר במוצרים ובשירותים בתוך הקהילה באמצעות מטבע מקומי או קהילתי כמו חרוזים. ראו אתר רשת העסקאות (transaction net).

5 ראו, הגדרות שונות המופיעות באתר המרכז הקנדי לכלכלה חברתית
(Canadian Social Economy Hub).

6 לדוגמה, ראו הרשת הקנדית של הארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי
(CCEDNet) או האגודה הלאומית לקואופרטיבים עסקיים (NCBA).

7 מבוסס על ההגדרה מאת המרכז לפיתוח קהילה בת קיימא באוניברסיטת סיימון פרייזר. דוגמאות לפיתוח כלכלי עסקי בקהילה הן: הקמת איגוד מימון (Credit union) שמשמש כבנק המעניק הלוואות בתנאים נוחים עבור החברים, שהם גם הבעלים. לפי המועצה העולמית לאיגודי מימון (WOCCU), ישנם כיום 49,000 בנקים כאלה ב-96 מדינות ברחבי העולם. דוגמה נוספת היא ייעוץ והדרכה לקואופרטיב של 19 חוות המגדלות עצי שקד, שסייע להקטין עלויות ולצמצם את זמני התובלה. כתוצאה מכך, הקואופרטיב הצליח למצוא לעצמו נישה ייחודית. ראה: אתר האגודה הלאומית לקואופרטיבים עסקיים (NCBA) תחת תכניות ושירותים.

8 אילני, צמיחה מכיוון אחר. שתי"ל, (ירושלים, 2005).

9 מתוך הגדרת הקונגרס הלאומי לפיתוח כלכלי קהילתי (NCCED). פרויקט הגינות הקהילתיות בויקטוריה שבקנדה, למשל, תורם להגברת הסולידריות של הקהילה. במסגרת הפרויקט, חברי הקהילה מגדלים יחד ירקות טריים שמועברים לבתי תמחוי, המספקים תזונה בריאה לחברי הקהילה המוחלשים. סיקור הפרויקט מופיע באתר המרכז הקנדי לכלכלה חברתית (Canadian Social Economy Hub).

10 הצהרת העקרונות של פיתוח כלכלי קהילתי של המרכז לפיתוח קהילה בת קיימא באוניברסיטת סיימון פרייזר.

11 אתר הקרן לכלכלה חדשה (NEF).

12 פלזנשטיין, פיתוח כלכלי קהילתי. משרד הרווחה והשירותים החברתיים (ירושלים, 2008).

13 מבוסס על הגדרות שונות ל-CED שמופיעות באתר המרכז הקנדי לכלכלה החברתית (Canadian Social Economy Hub).

14 הקרן לכלכלה חדשה (NEF) מפעילה פרויקט שבמסגרתו מוצמד מאמן אישי ליזם בקהילה. לתיאור הפרויקט, לחצו כאן.

15 מסגרות של חליפין מקומי (LETS Local Exchange and Trading System) כמו 'בנק הזמן' או 'קהילת חרוזים' מאפשרות לחבריהן להתנסות במתן שירות ולעשות צעד ראשון כחלק משוק. בנק הזמן הוא שיטה בה חברי הקהילה מחליפים שירותים ומוצרים שערכם נקבע לפי משכם. כלומר, שעה של אינסטלטור שווה לשעה של עו"ד או של אופה. קהילת חרוזים היא שיטה שמבוססת על החלפת שירותים ומוצרים שערכם קבוע בחרוזים (וירטואליים), המשמשים כמטבע פנימי בתוך הקהילה. לקריאה על בנק הזמן בירושלים, לחצו כאן. לקריאה על קהילות מחרוזת בישראל: לוי, "עליות חדות בשער החרוז", הארץ,
(17.07.2002).

16 ממשלת סקוטלנד החליטה להקים סוכנות לסיוע לקואופרטיבים, בין השאר על בסיס ההכרה ביכולתם להניע אנשים בעלי הון, ניסיון או בטחון עצמי מועטים להקמת עסק משלהם באמצעות פיזור הסיכונים והאחריות בין מספר שותפים.The Scottish Government, Establishment of a Co-operative Development Agency, 2005.

17 במודל ה-BID (Business Improvement Districts) בעלי עסקים רוכשים במשותף שירותי אחזקה, תברואה, שיווק והפקת ארועים כדי לתת שירות טוב יותר ללקוחותיהם ולמשוך לקוחות חדשים. קולקטיב גן החשמל בתל-אביב פועל במתכונת דומה וגם עיריית בת-ים מבקשת לעודד את בעלי העסקים בטיילת לפעולה משותפת. ראה: אור, "קולקטיב 6940", וואלה (29.12.2005); מור, "להחזיר את הצבע לרחובות", דה מרקר, (6.07.2008).

18 עמותת סנגור קהילתי, למשל, מסייעת בהקמת קואופרטיבים של מזון בארץ. לאתר סינגור קהילתי, לחצו כאן. בעולם, ישנם ארגוני גג של קואופרטיבים דוגמת NCBA האמריקני (National Cooperative Business Association). לאתר הארגון, לחצו כאן.