מנהיגות על פי אראל מרגלית

אראל מרגלית מתאר בראיון לגלובס את דמותו של מנהיג דגול ואת החוסר בתחושת משמעות שמניעה לפעולה חיובית.

מנור הדס, עיתון גלובס, 04/06/2008.

אראל מרגלית, מייסד ומנהל קבוצת JVP, משרטט את דמותו של המנהיג כמי שמעז להציע חזון גם בהעדר כלים מוחשיים להגשמתו. הוא מסביר כי הכלים משרתים את המטרה והם יימצאו לאחר שזו תוגדר. לכן, אין טעם בציור המטרה בדיעבד מסביב ליעדים שהגענו אליהם על ידי שימוש בכלים הקיימים.

בנוסף, מרגלית מבחין, על בסיס ניתוח שערך מכון ראות, בין שתי תופעות המתרחשות במקביל: עשייה איכותית ויצירתית בתחומי חברה, איכות הסביבה ועוד לצד אווירת פסימיות ותחושת חוסר כיוון ששוררת גם בקרב האנשים הפעילים. מסקנתו היא שיש לנסח חזון חדש שיעניק משמעות ומסגרת גדולה יותר לעשייה החיובית המתרחשת בשטח ויעודד הירתמות של אנשים רבים אשר רק מחכים להיקרא לדגל.

לחלק א' של המסמך, לחצו כאן.

לחלק ב' של המסמך, לחצו כאן.