תחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות בשירות המדינה

נציבות שירות המדינה מקדמת את תחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל להטמעת מצוינות ארגונית במגזר הציבורי.

תחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל נועדה לקדם את המצוינות הארגונית במגזר העסקי ובמגזר הציבורי. התחרות מתקיימת בהתאם להחלטות הממשלה לקידום האיכות והמצוינות בישראל. התחרות נערכת בשותפות של משרד ראש הממשלה, מכון התקנים הישראלי, נציבות שירות המדינה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והאיגוד הישראלי לאיכות. התחרות נערכת בשני מסלולים: מסלול האיכות והמצוינות העסקית, המנוהל על ידי מכון התקנים הישראלי ומסלול המצוינות הארגונית במגזר הציבורי, המנוהל על ידי נציבות שירות המדינה.

הקריטריונים של התחרות, במגזר הציבורי, מושתתים על הפרס האירופי היוקרתי למצוינות ארגונית, ה EFQM - European Foundation for Quality Management - הקריטריונים מתייחסים להשקעות הארגון בחמישה מרכיבים: מנהיגות, עובדים, מדיניות ואסטרטגיה, שותפויות ומשאבים ותהליכים. כמו כן, לארבעת מרכיבי 'התוצאה' של פעילות הארגון: תוצאות ללקוחות, תוצאות לעובדים, תוצאות לחברה/קהילה ותוצאות ביצוע עיקריות.

מטרת התחרות היא להתוות עקרונות להשגת איכות ומצוינות במגזר העסקי ובמגזר הציבורי - התחרות שואפת לעודד ארגונים להנהיג ולמסד מהלכים של שיפור מתמיד, להקנות כלי תדמיתי ושיווקי לזוכים, המהווה גם הכרה בלתי תלויה בהישגיהם ופיתוח מודעות לחשיבות האיכות והמצוינות בקרב נותני השירות ובקרב הציבור הרחב.

ההשתתפות בתחרות היא חלק מתהליך ההטמעה של עקרונות הניהול האיכותי בארגונים - עשרות הארגונים שהשתתפו בעבר בתחרויות בארץ, כמו גם הארגונים שהשתתפו בתחרויות דומות בחו"ל, מעידים שעצם ההשתתפות בתחרות תרמה רבות להישגי הארגון ולהצלחתו.

תהליך השיפוט הוא הזדמנות להנהלות הארגונים לקבל משוב על קידום המצוינות הארגונית - השיפוט מבוצע על ידי אנשי מקצוע מתחום הניהול והארגון בישראל, שיבחנו את מידת העמידה של הארגון בקריטריונים לפרס.

אתרים רלוונטיים: