'פעם הפוליטיקאים מתו עניים'

בכתבה 'פעם הפוליטיקאים מתו עניים' מראיינת מירב אלוזרוב את משה זנבר, אחד האבות המייסדים של כלכלת ישראל. הכתבה מספקת תובנות על קפיצת המדרגה שעברה המדינה בעשורים הראשונים לקיומה.

בכתבה 'פעם הפוליטיקאים מתו עניים', מראיינת מירב אלוזרוב את משה זנבר, אחד הנפילים של כלכלת ישראל. במהלך חמישה עשורים של פעילות ציבורית מלא שורה של תפקידים בכירים, כגון נגיד בנק ישראל, יו"ר בנק לאומי והממונה על אגף תקציבים.

ניסיונו של זנבר מספק תובנות על קפיצת המדרגה שעברה ישראל בעשורים הראשונים לקיומה:

  • הדרג המנהלי והדרג הנבחר הפגינו מקצוענות, ופעלו ללא אינטרס אישי לקידום טובת המדינה.

  • קדנציות ארוכות ויציבות אפשרו לשרים לקחת על עצמם פרויקטים מורכבים כמו מפעל החולה ולעסוק בתכנון ארוך טווח.

  • קבלת ההחלטות נשענה על סדר עדיפויות ברור. למשל, הבטחת עבודה ורווחה קדמה לשגשוג ורווחים.

  • תפיסה של 'מחר על חשבון היום' הנחתה מקבלי החלטות. לדוגמה, הצורך בבניית מוביל ארצי הניע את הממשלה להקצות מהמשאבים המועטים שברשותה לפרויקט אשר בעתיד יפריח את הנגב.

מקורות

מ. ארלוזרוב, TheMarker, 13/6/2008